kniznicainternatziacka knizka
Mapa stránkyHľadajPrihlásenie
25.07.2024, Jakub
 • Sociálne siete

* Stánky na sociálnych sietiah nie sú pod kontrolou školy.
* Názory a obsah je vyjadrený tvorcami obsahu danej stránky.

 • Našu školu podporujú
EU
OPV
MSSR

Nová web stránka školy

cavemanPomôžte vylepšiť novo pripravovanú webovú stránku školy a tak prispejte k jej zlepšeniu od samého začiatku...

Čítané: 436

Oznam pre záujemcov o pomaturitné štúdium

Riaditeľstvo SSOŠ DSA, Komenského 12, 07501 Trebišov, oznamuje záujemcom o pomaturitné kvalifikačné štúdium, že v školskom roku 2016/2017 otvárame tieto študijné odbory:

aktualizované 29.01.2016

7518 7 – špeciálna pedagogika

7649 6 – učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

7661 6 – sociálno-výchovná práca

 

 Tlač
 Poslať mailom
Mgr. Marián Kudrík
Čítané: 943

PMK - rozvrhy 2015/2016, II. polrok

Na tomto mieste Vám budeme pridávať priebežné informácie o zmenách v rozvrhu pre pomaturitné štúdium počas šk. roka 2015/2016.

Čítané: 902

Prijímacie skúšky 2016/2017

V

sekcii "Štúdium / Prijímacie skúšky" nájdete dôležité informácie ohľadom požiadaviek na prijímacie skúšky. Súčasťou sú kritériá, požiadavky a osvedčenia pre denné a pomaturitné štúdium.


aktualizované: 29.01.2016

xxx
Denné štúdium: šk. rok 2016/2017
Termín skúšky
pdf Všeobecné informácie o prijímacích pohovoroch
 • Prehľad o študijných odboroch
pdf Prehľad o odboroch
 • Učiteľstvo pre MŠ a vych.
pdf Kritériá pridané 29.01.2015 ) 31.03.2016
pdf Požiadavky
pdf Osvedčenie o telesnej zdatnosti
 • Sociálno-výchovný pracovník
pdf Kritériá
 • Biotechnológia a farmakológia
pdf Kritériá
 • Technik vodár vodohospodár
pdf Kritériá
 
 Poslať mailom

Google prehliadka školy

Čítané: 294

Stredná odborná škola

Vybrali sme pre vás

skola

Stredná odborná škola v Trebišove je strednou odbornou školou, ktorá poskytuje vzdelanie v štyroch študijných odboroch denného štúdia a v štyroch odboroch pomaturitného štúdia.
Denné štúdium:
 • Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
 • Sociálno - výchovný pracovník 
 • Kozmetička - vizážistka
 • Biotechnológia a farmakológia

Pomaturitné štúdium:

kvalifikačné   špecializačné
 • Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
 • Potravinárstvo - hygiena potravín
 • Sociálno - výchovný pracovník 
 • Špeciálna pedagogika
(C) 2024 Stredná odborná škola Trebišov & MP