kniznicainternatziacka knizka
Mapa stránkyHľadajPrihlásenie
13.06.2024, Anton

Google prehliadka školy

Čítané: 373

Zmena názvu školy

 

Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SRč.2015-15299/42481:6-10CO/SOŠ
zo dňa  26.8.2015 Vám oznamujeme, 
že s účinnosťou od 1.septembra 2015
dochádza k zmene názvu
Strednej odbornej školy Komenského 12, Trebišov na

Súkromná stredná odborná škola DSA

z dôvodu zmeny zriaďovateľa z Košického samosprávneho kraja na
Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. Školská 136/5, 977 01 Brezno.

 

OZNAMY 2015 / 08

 

1.

Žiadame zákonných zástupcov žiakov,
aby neuhrádzali do 31.8.2015 poplatky za ubytovanie na školskom internáte
a poplatky za stravu v školskej jedálni, z dôvodu zmeny čísel bankových účtov.
Nové čísla bankových účtov budú oznámené začiatkom septembra.

 

2.

Riaditeľstvo SOŠ Komenského 12 v Trebišove týmto oznamuje,
že pomaturitné štúdium v odbore Sociálno - výchovný pracovník a špeciálna pedagogika
sa v školskom roku 2015/2016 neotvára z dôvodu nízkeho počtu prihlásených záujemcov o štúdium.

 

3.
Pracovisko Viničky prešlo od 1.8.2015 pod správu
Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku Kukučínova 23, Košice.

 

Chrípkové prázdniny (aj PMK)

Riaditeľ školy oznamuje, že z dôvodu zvýšeného počtu chrípkových ochorení (11.2.2015 - 118 chýbajúcich žiakov, čo predstavuje 35,1% z celkového počtu žiakov) vyhlasuje na dni 12. 13. a 16. februára chrípkové prázdniny. Zároveň sa rušia aj všetky mimoškolské aktivity a konzultačné hodiny pre pomaturitných študentov. Vyučovanie bude pokračovať v utorok 17. februára 2015.

RNDr. Juraj Seiler
                                                      riaditeľ školy

Čítané: 962

ZRPŠ 2014

Aktív ZRPŠ sa uskutoční 23.10.2014 o 15:00 hod.

 Poslať mailom

Nová web stránka školy

cavemanPomôžte vylepšiť novo pripravovanú webovú stránku školy a tak prispejte k jej zlepšeniu od samého začiatku...

Čítané: 511

Návšteva v Detskom domove Anjelik

logo anjelikS blížiacimi sa vianočnými sviatkami sa v našej 2.S triede stupňovala radostná i sviatočná atmosféra. Všetci sme sa tešili na najkrajšie sviatky roka a uvedomovali sme si viac ako inokedy pocit spolupatričnosti a porozumenia. Ako budúci sociálno-výchovní pracovníci sme si však uvedomovali i to, že nie všetky deti prežívajú tento čas rovnako. Mysleli sme na deti v detských domovoch, ale i na starých ľudí žijúcich v domovoch dôchodcov, ďaleko od ich blízkych.

Čítané: 550

Zmena bankového účtu

 

Upozorňujeme ubytovaných žiakov, že došlo k zmene  bankového účtu určeného na prijímanie platieb za ubytovanie.

 
Prosím neplatiť na starý účet !!!!

 
Nový účet:

č. účtu : 4022110241/7500
IBAN : SK94 7500 0000 0040 2211 0241

 

.: Prílohy :.

Deň otvorených dverí 2015

 

20. novembra 2015

 

Čítané: 999

Voľby do Žiackej školskej rady 2015

volby

Voľba do Žiackej školskej rady prebehne 11.11.2015 počas veľkej prestávky ( 10:20 – 10:35) a obedňajšej prestávky (12:10 – 12:35 ). Voliť môže každý žiak školy so školským preukazom. Na volebnom lístku zakrúžkuje maximálne 7 mien. Zložený volebný lístok sa hodí do volebnej krabičky.

Čítané: 586

Týždeň vedy a techniky 2015

 

Týždeň vedy a techniky na SSOŠ DSA Trebišov
9. 11. – 13. 11. 2015

 

V prílohe informácie o akcii.

 

Čítané: 693

Deň jablka 2015

zabak„Z jari bolo nežným kvetom, na konári zrelo letom. Dnes je pekné guľaté a vy ho chutnáte.“

 

Týždeň boja proti rakovine aj tento rok vyvrcholil 16. októbra Dňom jabĺk.  17. ročník akcie, ktorej cieľom je prevencia onkologických ochorení. Prostredníctvom tejto preventívnej kampane Liga proti rakovine každoročne pripomína Slovákom dôležitosť starostlivosti o svoje zdravie vrátane zdravej stravy a pohybu.
 

Čítané: 878

Noc výskumníkov

Študuj vedu a techniku a budúcnosť sa ti poďakuje

Noc výskumníkov

Čítané: 90

OZNAM - poplatok za ubytovanie

Oznamujeme všetkým ubytovaným žiakom, aby poplatok za ubytovanie na školskom internáte poukazovali na bankový účet v ČSOB:

Slávnostné otvorenie nového školského roka

Dňa 11.9.2015 o 1000 sa uskutočnilo  slávnostné otvorenie školského roka 2015/2016 v priestoroch Súkromnej strednej odbornej školy DSA, Komenského 12 v Trebišove. Pri tejto príležitosti bola odprezentovaná vízia o budúcnosti školy.

Čítané: 855

Otvorenie školského roka 2015/2016

Slávnostné otvorenie školského roka 2015/2016
dňa 2.9.2015 za účastí nového zriaďovateľa.

Oznam PMK 2015

 

Vyučovanie pre I. a II. ročník PMKŠ začína
17.9.2015 o 13:40 hod.

 

PS 2015/2016 - výsledky a informácie

OZNAM 2. kolo PS

(aktualizované 18.05.2015 - OZNAM)

 Tlač
 Poslať mailom
Čítané: 934

Konzultačné hodiny 1.PMK šk.r. 2014/2015 - II. polrok

...v prílohe.

aktualizované: 05.02.2015 08:46

aktualizované: 30.01.2015 13:27

 Poslať mailom
Čítané: 862

O  Z  N  A  M - PMK 2014/12

Oznamujeme žiakom pomaturitného štúdia, že skúšky v termíne 7. 8. a 9. januára 2015 sa z dôvodu vzdelávania pedagogických pracovníkov rušia. Náhradný termín si dohodnite s vyučujúcim.

V Trebišove  16.12.2014, Mgr. Marián Kudrík, zástupca r.š.

Čítané: 700
 Poslať mailom

Junior festival EKOTOPFILM pre deti a mládež 2014

24. novembra 2014 sme mali to šťastie a zúčastnili sa zaujímavého podujatia v Košiciach.

Čítané: 776

1.12.2014  -  Svetový deň boja proti AIDS.

stuzka1. december – Svetový deň boja proti AIDS si ľudia na celom svete pripomínajú nebezpečenstvo prenosu HIV. Symbolom tejto celoslovenskej kampane je červená stužka. Červená farba je symbolom krvi a života.

Čítané: 167

Týždeň vedy a techniky 2014

Srdečne Vás pozývame na týždeň vedy a techniky v termíne:

 

10. 11. – 14. 11. 2014

 

program podujatia nájdete v prílohe

 

 Poslať mailom
Čítané: 946

Deň otvorených dverí 2014/2015

 

11. novembra 2014 od 9:00  do 13:00 hod

 

 Poslať mailom
Čítané: 888

PRIMAVERA ANDORRANA – prezentácia kozmetických noviniek jeseň 2014

imgDńa 15. 10. 2014 sa naše žiačky  III.K triedy odboru kozmetička a vzážistka spolu s učiteľkou D. Mocinecovou zúčastnili prezentácie ,,Kozmetických noviniek jeseň 2014“.

Čítané: 200

Charitatívna odpadová šarkaniáda

Naša škola sa zapojila do environmentálnej kreatívnej a charitatívnej úlohy projektu Recyklohry  pod názvom:

sar

Charitatívna odpadová šarkaniáda

Čítané: 960

Deň jablka 2014

dj2014Dňa 17.10.2014 sme my, žiaci protidrogového krúžku pod vedením pani prof. Mgr.V. Švecovej, v spolupráci s MUDr. A. Malou zorganizovali v meste Trebišov Deň jablka. Tento deň bol vyvrcholením Týždňa boja proti rakovine. V uliciach mestá sme rozdávali jablká, ktoré zabezpečila MUDr. A. Malá z Onkologickej ambulancie v Trebišove.

Biela pastelka

bp

Dňa 24. septembra 2014 sa na celom Slovensku a aj v našom meste uskutočnil 13. ročník zbierky „Biela pastelka“.

Verejnú zbierku Biela pastelka organizuje od roku 2002 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Táto organizácia poskytuje svoje služby pre ľudí so zrakovým postihnutím v každom kraji.

LIGA PROTI RAKOVINE (WORKSHOP 2014)

img

V dňoch od 10.10.2014-12.10.2014 sa žiačky 3.B Veronika Šantová a Viktória Ujvariová s pani profesorkou Göblovou  zúčastnili jesenného workshopu v Starom Smokovci v Tatrách . Workshop organizovala Liga proti rakovine pre študentov a vyučujúcich onkologickej výchovy.

POVOLANIA - burza informácií

Aktulizované 14.10.2014 - pridané akcie v nových mestách.

Naša škola sa bude prezentovať v Michalovciach 23.10.2014


 

povolania plagat

>> povolania2014_A2_TLAC.pdf <<

 

Odbor školstva ÚKSK pripravuje 4. ročník vzdelávacej prezentácie stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti KSK pod názvom „Správna voľba povolania – príležitosť k úspechu“.

Toto podujatie sa uskutoční v mestách: Košice, Michalovce, Spišská Nová Ves, Rožňava a Gelnica v týchto termínoch a na uvedených školách:

 • Košice: 21. 10. 2014 – 22. 10. 2014 v priestoroch SOŠ, Ostrovského 1, Košice
 • Michalovce: 23. 10. 2014 v priestoroch Gymnázia Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce

  Program:
  • 9:00 - slávnostné otvorenie
  • 10:00 - workshop

 • Spišská Nová Ves: 27. 10. 2014 – 28. 10. 2014 v priestoroch Strednej odbornej školy ekonomickej, Stojan 1, Spišská Nová Ves
 • Rožňava: 28. 10. 2014   v priestoroch obchodno-kultúrneho centra v Rožňave
 • Gelnica: 28. 10. 2014    v priestoroch Gymnázia, SNP 1, Gelnica

Rozvrh PMK 2014/2015

Aktualizácia rozvrhu od 1.10.2014 v prílohe.


Zmena 1.10.2014

 Tlač
 Poslať mailom
Čítané: 70

Oznam - mimoriadny termin MS 2014

Mimoriadny (opravný) termín MS 2014 bude 11.9.2014 o 9:00 hod.

Čítané: 574

Oznma pre učiteľov - odovzdávanie PV a KV

Prosím učiteľov, aby PV a KV za mesiac júl 2014 odoslali v elektronickej podobe do piatka  18. Júla 2014.

 Poslať mailom
Čítané: 826

Oznam - Opravné skúšky

Opravné skúšky za šk. r. 2013/2014 sa uskutočnia dňa 27.08.2014 o 8:00 hod.

Čítané: 265

OZNAM - potvrdenia o návšteve školy

Riaditeľstvo Strednej odbornej školy v Trebišove oznamuje, že potvrdenia o návšteve školy sa cez letné prázdniny budú vydávať v týchto dňoch:

 Poslať mailom
Čítané: 780

2. kolo prijímacích skúšok  na študijné odbory

Riaditeľ školy  vyhlasuje  druhé kolo prijímacích skúšok  na študijné odbory:

 1. sociálno – výchovný pracovník
 2. kozmetička a vizážistka
 3. biotechnológia a farmakológia

 


 

Termín prijímacích skúšok :  17. jún 2014

 


 

Bližšie informácie v prílohe...

Čítané: 862

URBAN 2014 - Požehnanie mladého vína

Vyhodnotenie súťaže
XVI. ročníka medzinárodnej súťaže v degustácii vín.
 
Vyhodnotenie je súčasťou akcie
URBAN 2014

 


 

tokaj2014
... klikni ...

Čítané: 570

Obhajoba víťazstva v Bratislave

img

V utorok 15. apríla 2014 sa naša študentská spoločnosť s názvom TrebiShow zúčastnila Veľtrhu študentských spoločností v Bratislave, kde pod vedením Ing. Heleny Vargovej získali prvé miesto v kategórii MARPEX TOP úžitkový produkt.

 Poslať mailom
Čítané: 121

Úspechy našich žiakov na súťaži SOČ v šk. roku 2013/2014

SOCSOČ – stredoškolská odborná činnosť - je záujmová činnosť žiakov, ktorej sa žiaci venujú v škole, aj vo svojom voľnom čase, mimo školy. Žiaci riešia ľubovoľné odborné práce samostatne alebo s konzultantom. Výsledok svojej práce obhajujú na školských, obvodných, krajských a celoštátnych kolách.

Čítané: 674

Ruské slovo

3.apríla 2014 sa uskutočnilo celoslovenské kolo súťaže Ruské slovo v Košiciach. Postúpilo doň aj spevácke trio našich žiačok:Alžbeta Benedeková/II.P/, Tatiana Kováčová/III.P/, Miriam Marcinčinová/IV.P/. Podaril sa im husársky kúsok, keďže túto spevácku súťaž ruských piesní vyhrali a obhájili tak víťazstvo z minulého roku. Pripravovali sa pod vedením Mgr.Jána Čverčka, ktorý ich na gitare doprevádzal. Blahoželáme najlepším speváčkam ruských piesní na Slovensku a k ich dvojročnej neporaziteľnosti!

 Poslať mailom
Čítané: 155

OZNAM - Riaditeľské voľno

Oznamujeme žiakom, že dňa 20.12.2013 nebude
na SOŠ Komenského 12 Trebišov prebiehať vyučovanie
z dôvodu udelenia riaditeľského voľna.

RNDr. Juraj Seiler
riaditeľ  školy

Čítané: 563
 Poslať mailom

1. December - Svetový deň boja proti AIDS

imgČervená stužka je symbolom a názvom celoslovenskej kampane  boja proti AIDS. AIDS je syndróm získanej imunitnej nedostatočnosti. Je to infekčná choroba ľudí vírusového pôvodu. Infekcia HIV je v súčasnosti liečiteľné, ale stále nevyliečiteľné ochorenie. Ľudia na celom svete si v tento deň pripomínajú nebezpečenstvo prenosu HIV.

 Poslať mailom
Čítané: 855

Správna voľba povolania – príležitosť k úspechu

img

Tretí ročník prezentácie vzdelávania sa uskutočnil 23. októbra 2013 na Gymnáziu Pavla Horova  v Michalovciach. Základnou myšlienkou bolo informovať žiakov základných škôl o možnostiach štúdia na stredných školách. Súčasťou podujatia bola aj úspešná prezentácia študijných odborov našej SOŠ.

 Poslať mailom
Čítané: 925

Týždeň vedy a techniky 2013 - prezentácia odborov

Týždeň vedy a techniky

prezentácia modernej techniky žiakmi odborov
biotechnológia a farmakológia, kozmetička a vizážistka
 

img

 

 Poslať mailom
Čítané: 741

Deň jablka 2013

imgJablko – symbol zdravia a zdravého životného štýlu.

V tomto školskom roku 21.-25.10 2013 Liga proti rakovine pripravila kampaň Týždňa proti rakovine, ktorý bol zameraný na boj proti fajčeniu a alkoholu.

 

 Poslať mailom
Čítané: 149

Oznam pre záujemcov o pomaturitné štúdium 2014/2015

Riaditeľstvo SOŠ Komenského 12, 07501 Trebišov, oznamuje záujemcom o pomaturitné kvalifikačné štúdium, že v školskom roku 2014/2015 otvárame tieto študijné odbory:

 • 7518 N 00 – špeciálna pedagogika – špecializačné štúdium – podmienkou prijatia je ukončené pedagogické vzdelanie( stredoškolské )
 • 7649 N 00 – učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo – kvalifikačné štúdium –podmienkou prijatia je  ukončené stredoškolské štúdium maturitnou skúškou
 • 7661 N 00 – sociálno-výchovný prácovník – kvalifikačné štúdium – podmienkou prijatia je ukončené stredoškolské vzdelanie maturitnou skúškou

 Poslať mailom
Čítané: 786

Návšteva Steel Parku v Košiciach

imgDňa 11.11.2013 študenti I.B a II.B triedy navštívili v rámci Týždňa vedy a techniky novootvorené zábavno-technické centrum v Košiciach Steel Park s viac ako 50 interaktívnymi technickými exponátmi. Expozícia ponúka žiakom a študentom aktívne hranie sa s exponátmi z oblasti fyziky, optiky, geológie, magnetizmu, biometriky, strojárenstva a chémie.

 Poslať mailom

V. ročník Burzy informácií

imgDňa 5. novembra 2013 sa konala v priestoroch Podnikateľského inkubátora Kantína v Trebišove prezentácia všetkých stredných škôl mesta Trebišov  pod názvom Burza informácií. Cieľom tejto burzy bolo informovať žiakov 9. ročníkov základných škôl trebišovského okresu o možnostiach štúdia na prezentovaných stredných školách v jednotlivých študijných odboroch.

 Poslať mailom
Čítané: 25

OZNAM pre PMKŠ - zmena rozvrhu (november 2013)

P  O  Z  O  R  !


zmena rozvrhu hodín pre pomaturitné štúdium (november / december 2013)

 Poslať mailom
Čítané: 662

Týždeň vedy a techniky

Študentky 1. a 2. ročníka učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo sa  svojou aktivitou zapojili do Týždňa vedy a techniky. Výtvarnou technikou voskový batik stvárnili svoju predstavu robota, ktorý by bol schopný stať sa detským priateľom. Či sa im to podarilo, posúďte sami.

 Poslať mailom
Čítané: 935

Festival vedy a techniky

mydloPiatok, 25. októbra 2013, sa na Súkromnom Gymnáziu, Dneperská 1 v Košiciach uskutočnilo krajské kolo súťaže Festivalu vedy a techniky, ktorého cieľom bola prezentácia vlastných technických prác žiakov stredných škôl a vzbudenie ich záujmu o vedu a techniku. Na tejto súťaží sa zúčastnili aj žiaci našej školy, študenti IV.B triedy: Dávid Ferko, Veronika Golierová a Veronika Chromá s vlastným vedecko-technickým projektom  "BIO mydlá".

 Poslať mailom
Čítané: 977

INTERBEAUTY jeseň 2013

IBV dňoch 3. – 5. septembra sa v Bratislave konal už 25. ročník medzinárodného veľtrhu kozmetiky INTERBEAUTY. Aj my, žiačky IV. K triedy odbor kozmetička – vizážistka sme sa v piatok ( 4. 10. 2013) zúčastnili tohto veľtrhu, ktorý sa stal už tradičným sviatkom krásy a pôvabu.

Čítané: 107

Oznam PMK (1.10.2013)

 !   P  O  Z  O  R   ! 

zmena rozvrhu hodín pre pomaturitné štúdium

Čítané: 957

PMK 2013/2014 (rozvrh)

Potrebné informácie nájdete v prílohe.

Čítané: 793

Smútočné oznámenie

Michal

 

Náhle, uprostred svojej práce odišiel náš drahý kolega,
človek, pedagóg, náš učiteľ - Mgr. Michal Krajňak.
Zomrel vo veku nedožitých 56 rokov.
Všetkým nám bude chýbať,
budeme na neho vždy
v dobrom spomínať.


Česť jeho pamiatke!

nar   1. 11. 1957
zom   19. 9. 2013
Posledná rozlúčka bude v pondelok 23.09.2013 o 13,30 hod.  na miestom cintoríne.

Oznam / pomaturitné štúdium

Oznamujeme žiakom prvého a druhého ročníka
pomaturitného kvalifikačného štúdia,
že výuka v školskom roku 2013/2014 sa začína
vo štvrtok 19. septembra o 13:40 hodine.
Bližšie informácie nájdete v prílohe.

Čítané: 662

Otvorenie šk.r. 2013/2014

šk. r. 2013 / 2014

začiatok 02.09.2013 o 9 00

 Poslať mailom
Čítané: 827

Mosty bez bariér 2013

KSK logo

Odbor školstva pripravuje 5. ročník festivalu tvorivosti a spolupráce zdravotne znevýhodnených a zdravých detí vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti KSK pod názvom „Mosty bez bariér“, ktorý sa uskutoční dňa 18. 09. 2013 v areáli Strednej odbornej školy, J. Majlátha 2 v Pribeníku.

 Poslať mailom
Čítané: 59

O z n a m - potvrdenie o návšteve školy

Riaditeľstvo Strednej odbornej školy v Trebišove oznamuje,
že potvrdenia o návšteve školy sa cez letné prázdniny budú vydávať v týchto dňoch:

29.07.2013  –  02.08.2013
21.08.2013  –  30.08.2013

RNDr. Juraj Seiler
riaditeľ školy

 Poslať mailom

OZNAM - pomat. štúd. / vysvedčenie

Vysvedčenia pre pomaturitné štúdium sa budú vydávať 27.06.2013 (štvrtok) od 12:00 hod.

 Poslať mailom

Organizačné zabezpečenie plaveckého kurzu pre I.PMŠ

Miesto:    Sárospatak
Termín: 13.6. 2013 – 14. 6. 2013
Počet: 27
 Poslať mailom
Čítané: 613

Oznam pre študentov pomaturitného štúdia

Riaditeľstvo SOŠ Komenského 12, 07501 Trebišov, oznamuje študentom pomaturitného kvalifikačného  štúdia, že koncoročné a maturitné vysvedčenia pre 2. ročník sa budú vydávať vo štvrtok 6. júna 2013 od 13:00 hodiny a koncoročné vysvedčenia pre 1. ročník 28. júna 2013 od 12:00 hodiny. Vysvedčenia si musí prevziať každý osobne nakoľko je potrebné podpísať protokol o prevzatí.

 Poslať mailom
Čítané: 704

Tokaj 2013

V prílohe zverejňujeme výsledkové listiny zo súťaže vín Tokaj 2013.

Čítané: 273

Oznam pre uchádzačov o štúdium

Oznamujeme uchádzačom o štúdium na našej škole, že prijímacie skúšky  pre študijné odbory:

 Poslať mailom
Helena Košárová
Čítané: 884

Ruské slovo

Ruske Slovo

12. apríla 2013 sa uskutočnilo krajské kolo súťaže
"Ruské slovo"v Michalovciach.

 Poslať mailom
Čítané: 505

12. apríl 2013 - Deň narcisov

narcisDňa 12. apríla 2013 sa uskutočnil v poradí už 17. ročník Dňa narcisov. Deň narcisov je jedinou verejnoprospešnou finančnou zbierkou Ligy proti rakovine. V uliciach miest a obcí Slovenska prebieha len jeden deň v roku.

 Poslať mailom
Čítané: 948

Prezident Ivan Gašparovič prijal úspešných študentov z Trebišova

standarda srPrezident SR Ivan Gašparovič prijal v Prezidentskom paláci skupinu študentov zo študentskej spoločnosti Kočaje z Trebišova, ktorá získala tohtoročné ocenenie TOP tím Aplikovanej ekonómie. Ocenenie študentskému kolektívu zo Strednej odbornej školy v Trebišove udelila Slovenská obchodná a priemyselná komora a na dnešnom Výročnom zasadnutí SOPK v Bratislave ju úspešnému kolektívu mladých ľudí odovzdal prezident SR.

http://www.prezident.sk/

 Poslať mailom
Čítané: 735

Šikovné ruky našich dievčat

Študentky IV.P triedy odbor učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo prejavili svoju kreativitu v rámci výtvarných činností a vytvorili didaktické pomôcky, ktoré určite potešia deti.

 Tlač
 Poslať mailom
Čítané: 78

OZNAM - Miškolc 07 / 2013

Výbor ZO OZ a vedenie školy organizujú pre všetkých zamestnancov školy ( a ich rodinných príslušníkov) relaxačno - poznávací výlet v dňoch v dňoch 15.-18.júla 2013 ( 3 noci, 4 dni ) -pondelok až štvrtok, výlet do mesta MISKOLC (Miškovec) a okolie -Maďarsko.

 Poslať mailom
Čítané: 943

Študentská spoločnosť Kočaje v Bratislave

LogoŠtudentská spoločnosť Kočaje, ktorá pôsobí na strednej odbornej škole Komenského 12 v Trebišove sa v mesiaci marec zúčastnila veľtrhu študentských spoločností v Bratislave.

 Poslať mailom
Čítané: 6

Deň vody 2013

22. marec - Svetový deň vody


den vody22. marec bol vyhlásený ako Deň vody v roku 1992 Valným zhromaždením OSN na Konferencii v Rio de Janeiro. A preto by sa mal neustále klásť veľký doraz na jej prirodzenú ochranu a obnovu pre budúce generácie. Človek sa s vodou stretáva od svojho narodenia. Voda ako životodarná tekutina má pre človeka nesmierny význam. Bez vody si život človeka nevieme predstaviť. Jednoznačne najvhodnejším a najzdravším nápojom je čistá pitná voda z vodovodu.

 Tlač
 Poslať mailom
Čítané: 535

OZNAM - kurz k talentovým skúškam

Oznámenie
pre účastníkov oboznamovacieho kurzu
k talentovým skúškam

 

Riaditeľ Strednej odbornej školy oznamuje rodičom a žiakom prihláseným na talentovú skúšku v študijnom odbore učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo pre školský rok 2013-14, že oboznamovací kurz plánovaný na deň 15.3.2013 (piatok) sa pre snehovú kalamitu prekladá na 19.3.2013 (utorok) o 13.00 hod.

 

RNDr. Juraj Seiler

Čítané: 567
 Tlač
 Poslať mailom

49. ročník Chemickej olympiády

V dňoch 24. až 27. marca 2013 sa v Inštitúte pre verejnú správu v Bratislave, zišli najlepší chemici stredných odborných škôl a gymnázií na celoštátnom kole 49. ročníka Chemickej olympiády, ktorá sa konala pod záštitou IUVENTY - Slovenského inštitútu mládeže a Slovenskej komisie chemickej olympiády. Organizátorom bola tiež Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, ktorá poskytla svoje priestory a materiál pri riešení praktickej časti úloh chemickej olympiády.

Čítané: 780

Exkurzia v Spaľovni odpadov v Kokšov-Bakši

Spalovna

Dňa 31. januára 2013 sa žiaci IV.B triedy zúčastnili exkurzie do Spaľovne odpadov neďaleko Košíc. Začiatok exkurzie nebol najlepší, nakoľko pred dedinou Slanec sme z dôvodu silnej poľadovice odstáli na ceste autobusom 50 minút pre neprejazdnosť premávky. Po uvoľnení premávky policajtmi, sme pokračovali v ceste našej exkurzie.

 Tlač
 Poslať mailom
Čítané: 831

Oznam pre záujemcov o pomaturitné štúdium (šk.r. 2013/2014)

Riaditeľstvo SOŠ Komenského 12, 07501 Trebišov, oznamuje záujemcom o pomaturitné kvalifikačné štúdium, že v školskom roku 2013/2014 otvárame tieto študijné odbory:         

 • 7518 7 – špeciálna pedagogika – špecializačné štúdium – podmienkou prijatia je ukončené pedagogické vzdelanie( stredoškolské )
 • 7649 6 – učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo – kvalifikačné štúdium –podmienkou prijatia je  ukončené stredoškolské štúdium maturitnou skúškou
 • 7661 6 – sociálno-výchovný prácovník – kvalifikačné štúdium – podmienkou prijatia je ukončené stredoškolské vzdelanie maturitnou skúškou
 Tlač
 Poslať mailom
Čítané: 650

21. ročník súťaže JUVYR

JUVYR

Dňa 30. 11. 2012 sa v priestoroch výstavnej haly NTC Aegon v Bratislave uskutočnila celoslovenská prezentačná súťaž žiakov stredných odborných škôl študijného odboru kozmetička a vizážistka s témou „SNEHOVÁ KRÁĽOVNÁ“. Súťažiace pracovali na zadanej téme s využitím fantázie na vlastných modelkách.

 Tlač
 Poslať mailom
Čítané: 949

Deň boja proti AIDS / 2012

img 1. decembra 2012 si verejnosť v mnohých štátoch planéty už tradične pripomenula Svetový deň boja proti AIDS.
AIDS alebo syndróm získanej imunitnej nedostatočnosti, je infekčná choroba ľudí vírusového pôvodu. Je charakteristická postupným oslabovaním imunitného systému, ktorého funkčnosť nakoniec poklesne natoľko, že sú mu nebezpečné aj také typy infekcií alebo zhubného bujnenia, ktoré sa u zdravého človeka vôbec nevyskytujú. Na ochorenie, ktoré je známe len od roku 1981, za necelých 31 rokov zomrelo už desiatky miliónov ľudí. V súčasnosti je najviac HIV pozitívnych v Afrike, juhovýchodnej a východnej Ázii a v Latinskej Amerike. Najčastejšie spôsoby prenosu vírusu HIV sú krvou, nechráneným pohlavným stykom, prenosom vírusu z matky na plod.

 Poslať mailom
Čítané: 866

OZNAM - o ukončení štrajku

Štrajkový výbor ZOOZ SOŠ Komenského 12
v Trebišove na svojom zasadnutí dňa 27.11.20112
prijal rozhodnutie o prerušení štrajku na našej škole.

 

Oznamujeme žiakom a zamestnancom školy,
že vyučovanie začína v stredu 28.11.2012.

Čítané: 566
 Poslať mailom

Štrajk - 26.11.2012

Od 26.11.2012 pedagogickí a nepedagogickí pracovníci školy sa zapojili
do neobmedzeného štrajku.
Preto vyučovanie na škole v týchto dňoch nebude.

 

Je potrebné sledovať médiá a webovú stránku školy,
v ktorých budú aktuálne informácie o ukončení štrajku.

 

Žiaci ubytovaní v školskom internáte dôjdu na internát po ukončení štrajku ráno.
Donesú si so sebou aj raňajky, pretože školská jedáleň začne výdaj stravy od obeda.


RNDr. Juraj Seiler
riaditeľ školy

Čítané: 566

Prezentácia modernej techniky žiakmi ...

Prezentácia modernej techniky žiakmi odborov kozmetička a vizážistka a biotechnológia a farmakológia v rámci „Týždňa vedy a techniky“

V dňoch 5.-9. novembra 2012 sa a v priestoroch našej školy uskutočnila akcia „Týždeň vedy a techniky“ organizovaním vhodných sprievodných aktivít, ako sú prednášky, diskusie a praktické ukážky použitia modernej techniky. Ich cieľom  bolo stimulovať záujem mladých ľudí o vedu, zdôrazniť význam techniky pre spoločenský pokrok a moderné vyučovanie.

Čítané: 772

Halloween 2012

Halloween je pôvodne americký sviatok, ktorý si získava čoraz väčšiu obľubu aj u nás. Ku každému sviatku sa viažu určité tradície a symboly, čím sa ich atmosféra ešte znásobuje.  Neodmysliteľným znakom sviatkov je tiež aj ich výzdoba.  Už ku koncu októbra môžeme vídať v obchodoch halloweensku výzdobu, ku ktorej patria najmä vyrezávané tekvice, sviečky a rôzne masky.

 Tlač
Čítané: 215

Týždeň vedy a techniky 2012

Na našej škole sa v týždni od 5.11 do 9. 11. 2012 uskutočnilo v rámci Týždňa vedy a techniky  veľa zaujímavých akcií. Jednou z nich bola aj súťaž pod názvom : Robot -fenomén budúcnosti. Študenti mali možnosť rozhodnúť svojím hlasovaním o umiestnení jednotlivých robotických objektov.

 Tlač
 Poslať mailom
Čítané: 835

Exkurzia do koncentračného tábora v Osvienčime a do Soľnej jaskyne vo Wieliczke

Všetko sa to začalo tým, že 38 študentov školy sa prihlásilo na exkurziu do Poľska pod vedením p. prof. Vargovej a p. prof. Kordischovej. Táto exkurzia mala smerovať  konkrétne do Soľnej jaskyne vo Wieliczke a do koncentračného tábora v Osvienčime a Brzezinke.

 Tlač
 Poslať mailom
Čítané: 948

Týždeň vedy a techniky / týždeň otvorených dverí 2012

V dňoch 5. – 9. novembra 2012 sa uskutoční v priestoroch  našej školy  Týždeň vedy a techniky.
Náplňou jednotlivých dní v týždni budú súťaže, prednášky, diskusie a praktické ukážky a Deň otvorených dverí.

 Tlač
 Poslať mailom
Jana Ščerbová
Čítané: 686

Deň otvorených dverí 2012

Srdečne pozývame žiakov,  učiteľov základných škôl a rodičov na

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ


Strednej odbornej školy v Trebišove, ktorý sa uskutoční dňa
7. novembra 2012 od 9,00 – 13,00 hod. v priestoroch školy.

 Tlač
 Poslať mailom
Čítané: 897

Deň jablka 2012

den jablka 2012 Tak ako každý rok, aj tohto školského roku sme pod vedením Peer aktivistov na našej škole a v meste Trebišov organizovali Deň jablka. Tohto roku bol zameraný na prevenciu proti rakovine prsníkov, krčka maternice a rakovine hrubého čreva. Úroda jabĺk bola veľmi dobrá, takže sme nemali problém zaobstarať pekné jablká pre žiakov školy. Jablká pre okoloidúcich v meste Trebišov zabezpečila MUDr. A. Malá z Onkologickej ambulancie v Trebišove.

 Tlač
 Poslať mailom
Čítané: 108

Svalyava

V dňoch 17.-18.októbra 2012 sa delegácia našej školy v zložení Mgr. Kudrík, Ing. Hazalová, Mgr. Prihoda, PaedDr. Zelvay, pán Bodnár a pani Kašová zúčastnili medzinárodného seminára v ukrajinskej Svalyave.

 Tlač
 Poslať mailom
Čítané: 943

Plavecký kurz - II. PMKŠ

Oznam pre žiakov II. ročníka  PMKŠ

 

Oznamujeme žiakom II. ročníka PMKŠ, ktorí ešte neabsolvovali plavecký kurz (v minulom školskom roku- Taliansko), že tento sa uskutoční v priestoroch Vojenskej zotavovne a hotela Zemplínska Šírava pri obci Kaluža (medzi strediskami Medvedia Hora a Kamenec na pravej strane v smere od Michaloviec) v dňoch 22.10 – 24.10.2012. Zraz účastníkov kurzu je 22.10.2012 o 900hodine na recepcii hotela. Predpokladané náklady sú cca. 50 eur na osobu (hradí každý účastník sám na recepcii hotela).

 Tlač
 Poslať mailom
Čítané: 947

PMK - OZNAM

Oznamujeme žiakom 1. a 2. ročníka, ktorí navštevujú pomaturitné diaľkové štúdium, že vyučovanie v školskom roku 2012/2013 sa podľa rozvrhu hodín začína vo štvrtok 20.9.2012 o 13:40 hodine.

 

Mgr. Marián Kudrík, zástupca riaditeľa školy

Š T R A J K - 13.09.2012

OZNAM
Pre rodičov žiakov SOŠ v Trebišove, Komenského 12

Oznamujeme rodičom, že  všetci zamestnanci SOŠ školy v Trebišove sa rozhodli zapojiť do

jednodňového výstražného
ŠTRAJKU
zamestnancov školstva,
ktorý bol vyhlásený na deň
13. septembra 2012
Čítané: 906

PMŠ - Oznam pre záujemcov o pomaturitné štúdium 2015/2016

...v prílohe.

aktualizované 17.02.2015 - pridaný vzor prihlášky

 Poslať mailom
Čítané: 585

Školenie - Európska integrácia na slovenských školách

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre organizuje v termíne
30.8. – 31.8.2012 so začiatkom o 8:30

v rámci projektu „Európska integrácia na slovenských školách“ vzdelávací workshop

Politiky EÚ

v priestoroch Strednej odbornej školy Komenského 12 v Trebišove.  

Projekt je určený predovšetkým pedagógom základných a stredných škôl ako aj organizáciám pracujúcim s deťmi a mládežou.
V rámci projektu získate  aj publikáciu a interaktívne CD s materiálmi, ktoré Vám pomôžu pri výuke.

Účasť na worksshope je bezplatná.


Ďalšie informácie získate na http://www.fesrr.uniag.sk/euvskole/,
kde je aj registrácia účastníka.
Nahlásiť účastníka môžete aj na tel. číslo: 056/6681310 alebo 0918075426.

Čítané: 655

Oznam

Riaditeľstvo Strednej odbornej školy v Trebišove oznamuje, že potvrdenia o návšteve školy sa cez letné prázdniny budú vydávať v týchto dňoch:

30.07.2012 – 03.08.2012
20.08.2012 – 31.08.2012

RNDr. Juraj Seiler

riaditeľ školy

Čítané: 574

DEŇ SLNEČNÍC  s našimi dobrovoľníkmi v uliciach mesta Trebišov

obrazok slnecnicaNa základe minuloročnej spolupráce s Klubom SM pri Slovenskom zväze sclerosis multiplex  v Trebišove sme sa aj v tomto roku rozhodli pomôcť prostredníctvom nezištnej práce dobrovoľníkov zúčastnených na verejnej zbierke.

 

 

Čítané: 797

TÝŽDEŇ MODRÉHO GOMBÍKA na našej škole

Každý rok v máji organizuje UNICEF Slovensko verejnú zbierku
Týždeň modrého gombíka.

 

unicef - pitna voda

Čítané: 982

Dolce vita - Preplávali sme do Talianska

dolce_vitaZačalo sa to prečítaním hesla Garibaldi vo wikipedii. „Dobyjeme Rím!“ zaznelo nekompromisne.  Niektorí žiaci začali kričať: „Doplávame tam!“ A bolo rozhodnuté. Mohol sa začať náš zdokonaľovací plavecký kurz.

 Poslať mailom
Čítané: 614

Účasť našich žiakov na súťaži SOČ v šk. roku 2011/2012

SOČ – stredoškolská odborná činnosť - je záujmová činnosť žiakov, ktorej sa žiaci venujú v škole, aj vo svojom voľnom čase, mimo školy. Žiaci riešia ľubovoľné odborné práce samostatne alebo s konzultantom. Výsledok svojej práce obhajujú  na školských, regionálnych, krajských a celoštátnych kolách.

 

RNDr. J. Kordischová, metodik SOČ

Rozvrh pre PMKŠ, II. polrok 2011/2012

V prílohe...

Mgr. Marián Kudrik
Čítané: 798

Oznam pre záujemcov o pomaturitné štúdium 2012/2013

Riaditeľstvo SOŠ Komenského 12, 07501 Trebišov, oznamuje záujemcom o pomaturitné kvalifikačné štúdium, že v školskom roku 2012/2013 otvárame tieto študijné odbory:

 1. 7518 7 – špeciálna pedagogika
 2. 7649 6 – učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
 3. 7661 6 – sociálno-výchovný prácovník

 

Mgr. Marián Kudrík
Čítané: 671

Výlet do Prahy (júl 2012)

Podklady k výletu do Prahy nájdete v prílohe článku.

 

Čítané: 704

Oznam pre frekventantov 1. PMV (Vinohradníctvo a ovocinárstvo)

Konzultačné hodiny sa uskutočnia v dňoch 8.12 a 9.12 2011 o 7.55 hodine v priestoroch vo Viničkách, SOŠ Trebišov.

Čítané: 919

Deň jablka 2011

jablko

Jablko, také obyčajné slovo, s ktorým sa stretávame už v útlom veku. Už malé dieťa vie, že jabĺčko výborne chutí a intuitívne cíti, že je zdravé. Jablko obsahuje až 13 vitamínov, minerálov a najmä vlákninu, ktorá na seba viaže a odvádza škodlivé látky von z tela, vďaka čomu má blahodarný účinok na náš metabolizmus. Každý šťavnatý kúsok jablká zásobí telo energiou, uhasí smäd vďaka obsahu ovocných kyselín a dobre zasýti.

Čítané: 979

Pozvánka na Týždeň vedy a techniky a Deň otvorených dverí

V dňoch 7. – 14. novembra 2011 sa uskutoční v priestoroch  našej školy
Týždeň vedy a techniky spojený s Týždňom otvorených dverí.

Náplňou jednotlivých dní v týždni budú prednášky, diskusie a praktické ukážky s odborníkmi z praxe a 9. 11.2011 (streda) Deň otvorených dverí. Všetci, korí máte záujem o uvedené aktivity ste u nás vítaní. Zvlášť chceme pozvať výchovných poradcov, rodičov a žiakov základných škôl.

Oznam pre 1. PMV (Vinohradníctvo a ovocinárstvo)

Konzultačné hodiny sa uskutočnia v dňoch 27.10 a 28.10 2011 o 7.55 hodine v priestoroch vo Viničkách, SOŠ Trebišov.

Kozmetický veľtrh Trends of Beauty VIEDEŇ  24. - 25. 09. 2011

25. a 26. Septembra sa vo Viedni po prvýkrát uskutočnil medzinárodný kozmetický veľtrh Trends of Beauty. A my sme boli pri tom. 40 nádejných kozmetičiek z našej školy spolu s našimi pedagógmi mali možnosť zúčastniť sa tohto prestížneho podujatia a načerpať cenné poznatky o nových trendoch a technikách ošetrovania pleti a nechtov a o nových kozmetických prípravkoch v tomto priemysle.

Čítané: 489

OZNAM - pre 2. roč. PMK

O Z N A M 

pre žiakov druhého ročníka pomaturitného kvalifikačného štúdia

 

Plánovaný plavecký kurz sa uskutoční v dňoch 24. 25.  a 26. októbra 2011 vo Vojenskej zotavovni  na Zemplínskej Šírave stredisko Kamenec. Finančné náklady na pobyt sú následovné:

Čítané: 839

Oznam pre frekventantov 1. PMV (Vinohradníctvo a ovocinárstvo)

Konzultačné hodiny sa uskutočnia v dňoch 22.9 a 23.9 2011 o 7.55 hodine v priestoroch SOŠ Trebišov, pracovisko Viničky.

(vo Viničkách)

OZNAM / PMK

Riaditeľstvo SOŠ Trebišov oznamuje, že vyučovanie v školskom roku 2011/2012 pre žiakov PMK začína 22.09.2011 o 13:40.

Maturitné skúšky v mimoriadnom termíne september  2011

Riaditeľstvo SOŠ, Komenského 12, Trebišov oznamuje  žiakom  maturujúcim v septembri termíny maturitných skúšok:

O Z N A M

Riaditeľstvo Strednej odbornej školy v Trebišove oznamuje, že potvrdenia o návšteve školy sa cez letné prázdniny budú vydávať v týchto dňoch:

 

v mesiaci august:

 • 1.8.2011 – 5.8.2011
 • 22.8.2011 – 31.8.2011

 


 

Začiatok školského roka:  5.9.2011  o  900 hod.

1. ročník o 845 hod.

 


 

 

RNDr. Juraj Seiler

riaditeľ školy

Informácia o konaní 2. kola prijímacích skúšok


Riaditeľ Strednej odbornej školy, Komenského 12, 075 01 Trebišov vypisuje
2. kolo prijímacích skúšok, ktoré sa uskutoční dňa 21.6.2011.

 

Čítané: 517

Dabing alebo škola hrou

Dabing je proces prerozprávania dialógov, najčastejšie pri vzniku inej jazykovej verzie (preklad) filmu, alebo ako zvukové obohatenie pohybových (pantomimických) cvičení. V rámci dramatickej výhcovy slúži na rozvoj čítania nonverbálnych signálov a rozvoju rečovej pohotovosti. Moderná technológia umožňuje tvorbu filmového dabingu aj mimo profesionálnych štúdií, tak prečo to nevyužiť?

 

Vo videu sa nachádza výber najlepších študentských improvizovaných dabingov.

 

Mgr. Miloš Mantič

Úspechy našich študentov na súťaži SOČ v šk. roku 2010/2011

diplom

SOČ – stredoškolská odborná činnosť - je záujmová činnosť žiakov, ktorej sa žiaci venujú v škole, aj vo svojom voľnom čase, mimo školy. Žiaci riešia ľubovoľné odborné práce samostatne alebo s konzultantom. Výsledok svojej práce obhajujú na školských, regionálnych, krajských a celoštátnych kolách.

 

 

RNDr. J. Kordischová, metodik SOČ
Čítané: 662

Prednáška o programe Mládež v akcii

voda

Dňa 25. marca 2011 sa vybraní študenti našej školy zúčastnili prednášky o programe Mládež v akcii.

 

 

Čítané: 613

22. marec – Svetový deň vody

voda

Pri príležitosti Svetového dňa vody – 22. marca sme my, žiaci III. B triedy, členovia environmentálneho krúžku spolu s našou triednou profesorkou RNDr: Jitkou Kordischovou zorganizovali niekoľko aktivít. Uvedomujúc si dôležité miesto „vody“ v našom živote, sme si pripomenuli jej potrebu a význam. Stačilo nám pár pohárov a džbánov, pitná voda a milý úsmev. Trochu netradične, ale zato so správnym úmyslom, sme žiakov a profesorov privítali počas jednej z prestávok na našej chodbe. Veľa z nich sa rado zastavilo na dúšok zdravého nápoja. Našou odmenou bol ich spokojný úsmev na tvári ...

 

 Tlač
 Poslať mailom
Čítané: 318

16. Veľtrh študentských spoločností

Študentská spoločnosť DECORA pôsobí pri SOŠ v rámci programu Aplikovaná ekonómia, ktorý organizuje Junior Achievement Slovensko – Mládež pre budúcnosť. Tento program otvára mladým ľuďom dvere do zaujímavého sveta ekonomiky a podnikania.

decora

 Tlač
 Poslať mailom
Čítané: 665

Školenie dobrovoľníkov Linky detskej istoty pri SV UNICEF

ldi

25. januára 2011 sa na našej škole uskutočnilo školenie dobrovoľníkov LDI pri SV UNICEF. Stretnutie absolvovali vybraní študenti prvých až štvrtých ročníkov. Tento projekt pripravila organizácia UNICEF pre niekoľko škôl na Slovensku a jednou z nich bola aj naša škola. Problematiku dobrovoľníctva nám prišla prezentovať projektová koordinátorka Linky detskej istoty Gabriela Krupčíková a dobrovoľníčka Zuzka Horváthová až z ďalekej Bratislavy.

 

 Tlač
 Poslať mailom
Čítané: 708

Vianočná súťaž

vvDňa 17. 12. 2010 sa všetky triedy zúčastnili zaujímavej predvianočnej súťaži. Súťaž o najkrajšiu vianočnú výzdobu bola úspešná a aktivizovala nápaditosť žiakov, vytvorila vhodnú predvianočnú náladu. Súťaž hodnotila päť členná komisia.  Rozhodovanie komisie bolo veľmi ťažké, a preto nemáme absolútneho víťaza, ale viacerých víťazov.

 Tlač
 Poslať mailom
Čítané: 36

1.december – Svetový deň boja proti AIDS

imgVerejnosť v mnohých štátoch planéty si už tradične 1. decembra pripomína Svetový deň boja proti AIDS.

Od zistenia tohto ochorenia uplynulo 25 rokov. Po prvýkrát sa Svetový deň boja proti AIDS konal na podnet Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorá týmto spôsobom chcela ukázať, že tomuto ochoreniu a rozmáhajúcej sa epidémii je potrebné venovať zvýšenú pozornosť. Cieľom kampane je upozorňovať ľudí na problém AIDS, zlepšiť ich vedomosti o tejto chorobe, jej šírení a najmä prevencii.

AIDS alebo syndróm získanej imunitnej nedostatočnosti, je infekčná choroba ľudí vírusového pôvodu. AIDS je charakteristický postupným oslabovaním imunitného systému, ktorého funkčnosť nakoniec poklesne natoľko, že sú mu nebezpečné aj také typy infekcií alebo zhubného bujnenia, ktoré sa u zdravého človeka vôbec nevyskytujú.

 Tlač
 Poslať mailom
Čítané: 156

Nová krv pre svet

V dňoch 18. októbra až 19. novembra 2010 organizuje Slovenský Červený kríž (SČK) už 16. ročník kampane Študentská kvapka krvi. Tento ročník je pod záštitou ministra zdravotníctva Slovenskej republiky Ivana Uhliarika.

 Tlač
 Poslať mailom
Čítané: 960

Deň boja proti hladu - 16. október

V roku 1947 v Quebecu, vyhlásila Svetová Zdravotnícka Organizácia (WHO) 16.október za Medzinárodný deň výživy a boja proti hladu.

 

 Tlač
 Poslať mailom
Čítané: 682

Deň otvorených dverí

Srdečne pozývame žiakov 9. ročníka ZŠ,  rodičov  a učiteľov ZŠ
od 22. – 26. novembra 2010

 

na TÝŽDEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

alebo na  Deň otvorených dverí,

 

ktorý sa uskutoční dňa 25. novembra 2010 od 9,00 – 13,00 hod. v priestoroch Strednej odbornej školy, Komenského 12, Trebišov.

V týždni otvorených dverí môžete našu školu navštíviť, ktorýkoľvek deň v týždni v čase od 8.00 – 13.00 hod.

 

Program Týždňa otvorených dverí aj Dňa otvorených dverí je zameraný na podrobnejšie poskytnutie informácií o možnostiach štúdia na našej škole vo všetkých študijných odboroch pre žiakov končiacich základnú školu a na pomaturitnom štúdiu.

Počas Týždňa aj Dňa otvorených dverí si môžu návštevníci prezrieť odborné učebne, nazrieť na otvorené hodiny a zúčastniť sa besedy s vedením školy, učiteľmi a žiakmi školy.

Veríme, že dni otvorených dverí naplnia očakávania na oboch stranách a budú prínosom pre všetkých zainteresovaných.

Čas návštevy môžete dohodnúť telefonicky, faxom alebo e-mailom.

Deň jablka

jablko

Sladké, voňavé, šťavnaté... Jablko je jedno z najzdravších druhov ovocia. Aj napriek tomu jeho konzumácia klesá a mnohí uprednostňujú exotické ovocie. Vieme o ňom naozaj všetko?

 Tlač
 Poslať mailom
Čítané: 376

Ako málo stačí, a ako veľa sa dá urobiť!

img

Cez horúce a sparné dni v škole dobre padne nadýchať sa trocha čerstvého vzduchu. A tak každý z nás len čaká, kedy zazvoní zvonček a vybehne spomedzi štyroch stien, aspoň do átria školy, toho maličkého kúska prírody. Po nejakom čase sme dostali skvelý nápad, spríjemniť si tento kúsok prírody medzi múrmi školy, nad ktorým máme ako trieda patronát prideleného úseku.

 Tlač
 Poslať mailom
študenti III.B triedy
Čítané: 754

Kurz na ochranu života a zdravia

V dňoch 4.-8.10.2010 sa pre žiakov 3.S a 3.V triedy v počte 38 ( z toho 8 chlapcov) uskutočnil kurz na ochranu života a zdravia v Dolnom Smokovci v Penzióne Pod lesom.

 Tlač
 Poslať mailom
Mgr. Michal Krajňak
Čítané: 730

Rozvrh hodín pre pomaturitné štúdium: 23.09.2010

Rozvrh hodín pre pomaturitné štúdium na deň 23.09.2010 pre I. a II. ročník PMK.

 Tlač
 Poslať mailom
Čítané: 509

Oznámenie pre pomaturitných študentov

Pomaturtiné štúdium v 1. a 2. ročníku, odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo začína dňa 16.9.2010 t.j. štvrtok o 13:40 hod.

 

 Tlač
 Poslať mailom
Čítané: 590

O z n a m - potvrdenia o návšteve školy cez letné prázdniny

Riaditeľstvo Strednej odbornej školy v Trebišove oznamuje, že potvrdenia o návšteve školy sa cez letné prázdniny budú vydávať v týchto dňoch:

 

 Tlač
 Poslať mailom
RNDr. Juraj Seiler
Čítané: 443

Veľtrh študentských spoločností 2010

V tomto školskom roku organizoval Junior Achievement Slovensko dňa 18.3.2010 pätnásty ročník súťaže Veľtrh študentských spoločností, ktorý sa konal v Bratislave v Polus City Center.

 

 Tlač
 Poslať mailom
Čítané: 749

Prijímacie skúšky 2010/2011

Oznam pre zákonných zástupcov uchádzačov o štúdium
v šk. roku 2010/2011

 

študijné odbory:

7661 6 sociálno-výchovný pracovník

6362 6 kozmetička a vizážistka

2840 6 biotechnológia a farmakológia

 

Zápis žiakov do 1. ročníka bude dňa 3.5.2010 (pondelok)
od 8.00 do 16.00 hod. v budove školy.

Na zápis zákonný zástupca donesie zápisný lístok na strednú školu,
ktorý vyzdvihne a potvrdí na základnej škole, ktorú žiak navštevuje.

 

Čítané: 642

Deň narcisov 2010

narcisDňa 16. apríla 2010 sa uskutočnil v poradí už 14. ročník Dňa narcisov. Väčšina z nás už o tomto dni niečo počula, no len málokto si uvedomuje dôležitosť tejto akcie.

 

 

Martina Rácová – 2.K
peer aktivistka
Čítané: 923

Vplyv masmédií na mládež

(abstrakt práce stredoškolskej odbornej činnosti)

 

novinyMédiá sú neodmysliteľnou súčasťou života a majú veľký vplyv na spoločnosť. Stretávame sa s nimi denne prostredníctvom televízie, tlače, rozhlasu a v neposlednom rade aj čoraz viac používaným internetom. Myslím si, že táto téma je veľmi aktuálna, o ktorej je potrebné hovoriť, preto som sa ju rozhodla spracovať vo svojej práci SOČ.

 

 Tlač
 Poslať mailom
Anita Szücsová, IV.S
(riešiteľka práce SOČ)
Čítané: 455

Úspechy našich študentov na súťaži SOČ v šk. r. 2009/2010

diplomSOČ – stredoškolská odborná činnosť - je záujmová činnosť žiakov, ktorej sa žiaci venujú v škole, aj vo svojom voľnom čase, mimo školy. Žiaci riešia ľubovoľné odborné práce samostatne alebo s konzultantom. Výsledok svojej práce obhajujú na školských, regionálnych, krajských a celoštátnych kolách.

 Tlač
 Poslať mailom
RNDr. Jitka Kordischová
Čítané: 482

Európa v škole

Výtvarná súťaž Európa v škole.

 

img

Anita Tóthová, 4.G

postúpila na celoslovenské kolo súťaže

 

 

 

 

 

 

 

Čítané: 198

Vedecká hračka - exkurzia

ROB

Dňa 10. februára 2010 sme sa my, študenti 1.B triedy odboru biotechnológia a farmakológia, zúčastnili spolu s pani prof. Švecovou a pani prof. Kordischovou putovnej výstavy s názvom „Vedecká hračka v škole“.

 Tlač
 Poslať mailom
Čítané: 840

Oboznamovací kurz s podmienkami talentových skúšok

Na základe značného záujmu o obsah talentovej skúšky zo strany rodičov,
riaditeľstvo SOŠ v Trebišove uskutoční dňa 

5.  3. 2010 (piatok) o 13,00 hod. kurz

z výchovných predmetov (jazyková, hudobná, výtvarná a telesná výchova).

Fašiangy na našej škole - 9.2.2010

Odkedy poznáme fašiangové oslavy na našom území?

Fašiangy poznáme z územia stredoeurópskeho priestoru a najmä z toho nášho ešte aj v predkresťanskom kontexte, keď to boli obchôdzky slúžiace na to, aby sa určitými – aj magickými – spôsobmi privolala jar. Po dlhom zimnom období bolo pre všetkých pozitívne, aby zima postupne ustupovala a prišla jar. Už názov hovorí o tom, že to bolo obdobie veľmi bohaté na kalorické jedlá. Pred pôstom sa bolo totiž treba poriadne najesť. To, čo zostalo z predkresťanského obdobia, boli pochôdzky v maskách. Dnes ich berieme ako súčasť zábavy, ale v minulosti mali výrazný rituálny význam. Masky boli najmä zvieracie a boli dosť strašidelné. Napríklad maska Turoňa, medveďa, prípadne tam boli koza, vlk, cap... Čím bola maska strašidelnejšia, tým to bolo lepšie, pretože sa verilo, že masky vyplašia démonov a zlých duchov a nebudú obťažovať ľudí. V dnešných sprievodoch pribudli aj masky z civilného života. Ľudia sa prezliekajú za komické postavy, muži za ženy anaopak.

 Tlač
 Poslať mailom
Čítané: 729

Červené stužky

AIDS alebo syndróm získanej imunitnej nedostatočnosti je infekčná choroba ľudí vírusového typu. Sú známe dva hlavné typy vírusov, označené HIV-1 a HIV-2. Genetická výbava týchto dvoch typov je približne v 60 percentách zhodná. Celosvetovo je najbežnejší HIV-1, HIV-2 je častejší najmä v západnej Afrike. Od nákazy k vzniku plne rozvinutého ochorenia AIDS obvykle uplynie niekoľko rokov (priemerne 10,5). Za 3-8 týždňov po infekcii dochádza u cca 50% infikovaných k príznakom akútnej HIV infekcie, obvykle v podobe chrípky. Tie spontánne miznú a nasleduje dlhé obdobie bez príznakov, keď však dochádza k zmenám v imunitnom systéme. Tie vedú napríklad k kvasinkovej infekcii úst, vonkajších genitálií a pošvy, k zápalom vaječníkov a k celkovým príznakom, ako je únava, hnačky, chudnutie a horúčky. AIDS je pozvoľne sa vyvíjajúca choroba, ktorá sa prejavuje celkovými príznakmi, ako sú strata telesnej hmotnosti, zväčšenie lymfatických uzlín a potenie. Vírus HIV sa prenáša pohlavným stykom alebo krvou.

 Tlač
 Poslať mailom
Čítané: 56

Vianočný koncert 2009

... zopár záberov z koncertu ...

 Tlač
 Poslať mailom
Čítané: 824

Celoslovenský týždeň environmentálnych aktivít

Od 30.11.2009 do 4.12.2009 sa konal „Celoslovenský týždeň environmentálnych aktivít“ organizovaný Občianskym združením „Priatelia Zeme“. Do tejto aktivity sa zapojila aj naša škola a to konkrétne študenti 2.B a 3.S triedy, ktorí v priebehu uvedeného týždňa prevádzali tieto aktivity:
 Tlač
 Poslať mailom
Čítané: 467

Deň otvorených dverí 2009

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ !

 
Srdečne pozývame Vašich žiakov, učiteľov a prostredníctvom Vás aj rodičov na

 
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 
 
 
Strednej odbornej školy v Trebišove, ktorý sa uskutoční dňa 
18. decembra 2009 od 9,00 – 13,00 hod. v priestoroch školy.
 
 
 Tlač
 Poslať mailom

Kurz ochrany človeka a prírody

V Penzióne Pod lesom v Dolnom Smokovci sa v dňoch 28.9.-2.10.2009 uskutočnil kurz ochrany človeka a  prírody 3.P a 3.G triedy.
 Tlač
 Poslať mailom
Čítané: 654

halloween

Dňa 29.10.2009 študentská rada po prvýkrát na našej škole pripravila helov. vyučovanie. Aby tento deň mal svoju správnu atmosféru museli žiaci dokázať, že vedia myslieť tímovo, že majú zmysel pre humor, že sú kreatívni.

 Tlač
 Poslať mailom
Čítané: 499

Prijímacie pokračovanie

Prijímacie pokračovanie – pre žiakov základných škôl
školský rok 2010-11


 Stredná odborná škola, Komenského 12, Trebišov
prijmeme pre školský rok 2010 – 2011 žiakov 9. ročníka ZŠ
na denné štúdium do nasledujúcich študijných odborov.

 Poslať mailom

Oznámenie

2. kolo
prijímacích skúšok pre školský rok 2009/2010
 
Riaditeľ SOŠ, Komenského 12, Trebišov vyhlasuje 2. kolo prijímacích skúšok pre absolventov základných škôl, ktoré sa uskutočnia dňa 16. júna 2009 o 8.00 hod.
 
Voľné miesta sú v nasledujúcich študijných odboroch:
 1. sociálno-výchovný pracovník – 25 voľných miest
 2. kozmetička a vizážistka – 11 voľných miest

Bližšie informácie získate na tel. č. 056/6681310 alebo e-mail: skola@sostv.sk.
Kritériá nájdete v časti: Prijímacie skúšky

Veľtrh študentských spoločností

img

Už po štrnástykrát zorganizoval Junior Achievement Slovensko pre študentov Aplikovanej ekonómie veľtrh študentských spoločností, na ktorej mali príležitosť prezentovať svoju činnosť.

 Tlač
 Poslať mailom
Čítané: 927

Zmena názvu školy

Od 1. septembra 2008 sa zmenil názov školy
zo Združená stredná škola na Stredná odborná škola.
 Tlač
 Poslať mailom
Čítané: 960

Otvárame pomaturitné štúdium !

Združená stredná škola v šk.r. 2008/2009
otvorí pomaturitné kvalifikačné štúdium
7649 6 - učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo.

bližšie informácie:  056 / 668 13 10
mail: kosco@zsskomtv.edu.sk
magnesova@zsskomtv.edu.sk
Čítané: 576
 Tlač
 Poslať mailom

OZNAM - potvrdenia o návšteve školy

Riaditeľstvo Združenej strednej školy v Trebišove oznamuje, že potvrdenia o návšteve školy sa cez letné prázdniny budú vydávať v týchto dňoch:
 • v mesiaci júl:          28. 7. – 1.  8. 2008
 • v mesiaci august:  25. 8. – 28.8. 2008
 
Čítané: 575
 Tlač
 Poslať mailom

2. kolo prijímacích skúšok pre školský rok 2008/2009

 
Riaditeľ ZSŠ v Trebišove vyhlasuje 2. kolo
prijímacích skúšok pre absolventov základných škôl,
ktoré sa uskutočnia dňa 10. júna 2008 o 8.00 hod.
 
Voľné miesta sú v nasledujúcich študijných odboroch:
 
 • učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo
14 voľných miest
 • sociálno-výchovný pracovník
18 voľných miest
 • kozmetička a vizážistka
12 voľných miest
 • biotechnológia a farmakológia
14 voľných miest
 
 Tlač
 Poslať mailom
Čítané: 496

Oznam pre zákonných zástupcov uchádzačov o štúdium

Rozhodnutie o prijatí žiakov na študijný odbor učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo, ktorí splnili kritériá, prevezmú zákonní zástupcovia pri zápise žiaka do 1. ročníka.
 Tlač
 Poslať mailom
Čítané: 586

Biotechnológia a farmakológia - ako postupovať pri podávaní prihlášky

 
Ako postupovať pri podávaní prihlášky
na nový študijný odbor 28406 biotechnológia a farmakológia
 
Podávanie prihlášok na stredné školy je už v takmer v poslednej etape. Ako je to s novým študijným odborom na našej škole – biotechnológia a farmakológia, o ktorú sme žiadali MŠ SR v skrátenom legislatívnom konaní?
 
 Tlač
 Poslať mailom
Čítané: 568

Oboznamovací kurz s podmienkami talentových skúšok

Na základe značného záujmu oobsah talentovej skúšky zo strany rodičov, riaditeľstvo ZSŠ v Trebišove uskutoční v dňa 

29.2.2008 (piatok) o13,00 hod. kurz

z výchovných predmetov (jazyková, hudobná, výtvarná a telesná výchova).

 Tlač
 Poslať mailom
Čítané: 542

Nový študijný odbor

Požiadali sme o nový študijný odbor – biotechnológia a farmakológia.
 

Pre školský rok 2008/09 sme požiadali v skrátenom legislatívnom konaní Ministerstvo školstva o zaradenie do siete našej školy študijný odbor 2840 6 biotechnológia a farmakológia. Dúfame, že Ministerstvo školstva našej žiadosti vyhovie a tým uspokojíme záujem žiakov a rodičov v odbornom vzdelávaní tohto typu.

 Tlač
 Poslať mailom
Čítané: 267

Vianočný koncert 2007

... zopár fotiek z koncertu ...
  
 Tlač
 Poslať mailom
Čítané: 877

Zber papiera - vyhodnotenie

Počas 1 týždňa sa na škole vyzbieralo celkovo 3724 kg papiera!
Najlepšie umiestnené triedy získali špeciálne odmeny.
 
Keďže rozdiel medzi 1. a 2. miestom nebol veľký a v priebehu súťaže sa poradie medzi prvými dvoma triedami často menilo, vedenie školy sa rozhodlo oceniť aj druhé miesto dňom voľna. Odmena za umiestnenie na prvom mieste bola zvýšená udelením ešte jedného dňa voľna víťazom. Pre prvého učiteľa bola odmena zvýšená o jeden deň neskúšania.
 
 Tlač
 Poslať mailom
Čítané: 842

Súťaž so SABI

Naša škola sa zapojila do environmentálnej súťaže pod názvom:

 
„POMÔŽ SVOJEJ ŠKOLE A CHRÁŇ PRÍRODU“
 
Cieľom súťaže je:
 • podpora zdravého životného štýlu
 • ochrana životného prostredia
 • finančná podpora školy a najšikovnejšej triedy školy
 Tlač
 Poslať mailom
Čítané: 265
(C) 2024 Stredná odborná škola Trebišov & MP