kniznicainternatziacka knizka
Mapa stránkyHľadajPrihlásenie
13.06.2024, Anton

Vzor prihlášky na VŠ pre školský rok 2015/2016

V prílohe nájdete vzor prihlášky pre jednotlivé študijné odbory.

 Tlač
 Poslať mailom
Čítané: 404

Kde nájdete informácie o štúdiu na VŠ?

Verejné vysoké školy:
 
Súkromné vysoké školy:
 
Štátne vysoké školy:
Čítané: 449
 Tlač
 Poslať mailom

Výchovný poradca

Konzultačné hodiny: štvrtok  od 13:30  do  15:00 hod.

Konzultácia je možná i v inom čase po osobnom alebo telefonickom dohovore.

 

Základné informácie:

 

- činnosť VP je zameraná na riešenie výchovno-vzdelávacích problémov žiakov

 

- výchovno-vzdelávacie problémy žiakov rieši v spolupráci s triednymi učiteľmi, vedením školy, psychológmi, pedagogicko-psychologickou poradňou

 

- v oblasti profesijnej orientácie poskytuje poradenský servis pre rodičov a žiakov:

 

  a) informuje o možnostiach štúdia na jednotlivých VŠ

 

  b) usmerní pri voľbe povolania, pomôže vybrať VŠ podľa záujmov a prospechu

 

  c) poinformuje o povolaniach, ktoré poznáte a ktoré nepoznáte

 

  d) umožňuje žiakom stretnutia s náborovými pracovníkmi VŠ, organizuje žiakom besedy, zabezpečuje účasť na prezentáciách

 

      vysokých škôl (tzv. Deň otvorených dverí)

 

- podieľa sa na realizácii prevencie sociálno-patologických javov mládeže, užitočné informácie o prevencii šikanovania môžu nájsť

 

  žiaci, rodičia, pedagógovia na novej internetovej stránke www.prevenciasikanovania.sk

 


 

Informácie súvisiace s profesijnou orientáciou môžete získať na internetových stránkach:

 

www.povolania.eu

www.istp.sk   

www.svetprace.sk   

www.infovek.sk   

 

Čítané: 844
 Tlač
 Poslať mailom
Helena Košarová
 mailto : kosarova@zsskomtv.edu.sk
(C) 2024 Stredná odborná škola Trebišov & MP