kniznicainternatziacka knizka
Mapa stránkyHľadajPrihlásenie
13.06.2024, Anton

SANET - Slovenská akademická sieť

sanet mapa

Združenie SANET buduje svoju dátovú sieť od roku 1992.
V prvopočiatku sa jednalo o prepojenie univerzitných miest prostredníctvom prenajatých dátových okruhov, ktoré neumožňovalo zabezpečiť požiadavky na rýchlosť a spoľahlivosť v požadovanom rozsahu. (www.sanet.sk)

 

sanet mapa

mapa súčasnej topológie

 

uzol Trebišov


Od roku 2005 sa stala naša škola uzlom siete SANET a začala poskytovať internetové služby aj ostatným stredným a základným školám a štátnym alebo neziskovým organizáciám. V súčastnosi sú naše organizácie pripojené rýchlosťou 1 gbps (1.000 mbps) bez agregácie (každá škola má vlastnú samostatnú optickú linku). Školy pripojené od začiatku projektu (boli po trase) sú pripojené priamo na Sanet, ostatné sú pripojené cez firmu e-max (www.e-max.sk) za rovnakých podmienok.

 

Tabuľka pripojených organizácií:

 P.č. Názov organizácie Kontakt Poznámka
1.

Stredná odborná škola

Komenského 12

www.sostv.sk
056 / 668 1310
 uzol SANET č. 34
2.

Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta

Komenského 1963 / 10

www.czsskomtv.edu.sk
056 / 667 0211
 
3.

Základná škola Komenského 2

Komenského 1962 / 8

www.zskomtv.sk
056 / 668 5111
 
4.

Obchodná akadémia

Komenského 3425 / 18

www.oatv.edu.sk
056 / 672 6590
 
5.

Gymnázium

Komenského 32

www.gymtv.sk
056 / 672 2260
 
6.

Cirkevné gymnázium sv. J. Krstiteľa

M. R. Štefánika 9

www.cgymtv.edu.sk
056 / 672 5333
 
7.

Základná škola sever

Pribinova 34

www.zspribinovatv.edu.sk
056 / 672 7270
 
8.

Základná škola Gorkého

Gorkého 55

www.zsgorkehotv.edu.sk

056 / 672 2712

 
9.

Základná škola, Ivana Krasku 342/1

http://www.zskrasku.tv

056 / 672 3286

  Základná škola Komenského 1 --- škola zrušená
  Nemocnica s poliklinikou --- zmena zriadovaľa

test rychlosti: test.zip [100MB]

(C) 2024 Stredná odborná škola Trebišov & MP