kniznicainternatziacka knizka
Mapa stránkyHľadajPrihlásenie
16.10.2021, Vladimíra

ZLATÝ KĽÚČIK - cesta k modernému vzdelávaniu na našej škole

EUOPVV januári 2010 začala naša škola realizovať projekt s názvom ZLATÝ KĽÚČIK
v rámci operačného programu VZDELÁVANIE,
spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu.

 

 

 

MSSR

Cieľom projektu je cestou zvyšovania kompetencií pedagogických zamestnancov smerom k využívaniu inovatívnych metód a techník v školskom programe skvalitniť a modernizovať vyučovací proces v škole.  Vyškolení, kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci budú schopní vytvoriť a inovovať školské vzdelávacie programy pre študijný odbor učiteľstvo a vychovávateľstvo pre materské školy. Novovytvorené školské vzdelávacie programy budú vedieť erudovane implementovať v praxi . Súčasťou  realizácie aktivít projektu je tvorba učebných pomôcok pre vybrané predmety daného študijného odboru.

Konferencia Zlatý kľúčik

Čítané: 379

Informácie pre účastníkov - aktualizované: 07.12.2011

Informácie, inštrukcie a návody pre účastníkov projektu.

Čítané: 650
(C) 2021 Stredná odborná škola Trebišov & MP