kniznicainternatziacka knizka
Mapa stránkyHľadajPrihlásenie
18.05.2024, Viola

Smernice

Čítané: 88

Dokumenty

Zoznam dôležitých, respektíve povinne zverejniteľných dokumentov prinášame v prílohách tejto sekcie.

súbor popis dokumentu:
Zriadovacia listina SOS.pdf - zriaďovacia listina
ON 01 Skolsky poriadok 2015.pdf - školský poriadok
hodnotiaca_sprava_05-06.pdf - hodnotiaca správa za šk.r. 2005/2006
hodnotiaca_sprava_06-07.pdf - hodnotiaca správa za šk.r. 2006/2007
hodnotiaca_sprava_07-08.pdf - hodnotiaca správa za šk.r. 2007/2008
hodnotiaca_sprava_08-09.pdf - hodnotiaca správa za šk.r. 2008/2009
hodnotiaca_sprava_09-10.pdf - hodnotiaca správa za šk.r. 2009/2010
hodnotiaca_sprava_10-11.pdf - hodnotiaca správa za šk.r. 2010/2011
hodnotiaca_sprava_11-12.pdf - hodnotiaca správa za šk.r. 2011/2012
hodnotiaca_sprava_12-13.pdf - hodnotiaca správa za šk.r. 2012/2013
hodnotiaca_sprava_13-14.pdf - hodnotiaca správa za šk.r. 2013/2014
hodnotiaca_sprava_14-15.pdf - hodnotiaca správa za šk.r. 2014/2015
Čítané: 290
webmin
(C) 2024 Stredná odborná škola Trebišov & MP