kniznicainternatziacka knizka
Mapa stránkyHľadajPrihlásenie
24.07.2024, Vladimír

Základné informácie o slobodnom prístupe k informáciám

Podľa zákona č. 211/ 2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
sa informácie na Strednej odbornej škole, Komenského 12, Trebišov
poskytujú nasledovne:

 
  1. Miesto, kde možno získať informácie – sekretariát školy:

kontaktná osoba: Anna Magnesová

Tel.: 056/ 668 13 10

Fax: 056/ 672 52 01

E- mail: skola@sostv.sk

web: www.sostv.sk
 
  1. Čas, kedy možno získať informácie – sekretariát školy:

Po- Pi: 8,00 – 15,00 hod
 
  1. Spôsob získania informácií:

na základe formulára „Žiadosť oposkytnutie informácie“, ktorú možno podať:

a) osobne ústnou formou

b) písomne (poštou, faxom)

c) elektronickou poštou

d) iným technicky vykonateľným spôsobom

 

  1. Poplatky:
Informácie sa poskytujú bezplatne. Výnimkou je úhrada nákladov súvisiacich so sprístupnením informácie podľa sadzobníka.
 
  1. Neposkytujú sa informácie:

- ktoré sa týkajú osobnosti a súkromia fyzickej osoby

- písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa fyzických osôb

 
RNDr. Juraj Seiler, v.r.

riaditeľ školy

Čítané: 975
 Tlač
 Poslať mailom
(C) 2024 Stredná odborná škola Trebišov & MP