kniznicainternatziacka knizka
Mapa stránkyHľadajPrihlásenie
21.03.2023, Blahoslav

PMK - rozvrhy 2015/2016, II. polrok

Na tomto mieste Vám budeme pridávať priebežné informácie o zmenách v rozvrhu pre pomaturitné štúdium počas šk. roka 2015/2016.

Čítané: 825

Oznam pre záujemcov o pomaturitné štúdium

Riaditeľstvo SSOŠ DSA, Komenského 12, 07501 Trebišov, oznamuje záujemcom o pomaturitné kvalifikačné štúdium, že v školskom roku 2016/2017 otvárame tieto študijné odbory:

aktualizované 29.01.2016

7518 7 – špeciálna pedagogika

7649 6 – učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

7661 6 – sociálno-výchovná práca

 

 Tlač
 Poslať mailom
Mgr. Marián Kudrík
Čítané: 707
(C) 2023 Stredná odborná škola Trebišov & MP