kniznicainternatziacka knizka
Mapa stránkyHľadajPrihlásenie
03.03.2024, Bohumil(a)

Svet 2/2015

Elektronický jazykový kaleidoskop pre študentov cudzích jazykov SSOŠ DSA v Trebišove.

Čítané: 572

Svet 1/2015

Elektronický jazykový kaleidoskop pre študentov cudzích jazykov SSOŠ DSA v Trebišove.

Čítané: 154

Európan - Elektronický jazykový kaleidoskop - 03/2012

Milí študenti,

aj v tomto školskom roku Vám chceme prostredníctvom nášho jazykového kaleidoskopu sprostredkovať množstvo zaujímavých tém v autentických textoch, videách a nové informácie o krajinách,  ktorých jazyky sa snažíte zvládnuť a práve tieto stránky Vám v tomto úsilí môžu byť veľmi nápomocné. Oboznámte sa so starostlivo vyberanými materiálmi  a i takouto formou rozvíjajte svoje jazykové schopnosti.

Vaši učitelia

 Tlač
 Poslať mailom
Čítané: 656

Európan - Elektronický jazykový kaleidoskop - č. 1., roč. 2011/2012

Milí študenti!
Aj v tomto školskom roku Vám prinášame na stránkach nášho elektronického časopisu Európan množstvo zaujímavých tém, článkov, obrazového materiálu, doplnkových textov pre maturantov či testov zameraných na precvičovanie gramatických javov preberaných v každom cudzom jazyku. Nájdete tu i príspevky Vašich spolužiakov, ktoré by mohli byť vhodnou inšpiráciou i pre Vás ostatných. Zapojte sa a rozvíjajte i touto formou svoje jazykové zručnosti. Tešíme sa na Vaše príspevky!

Vaši učitelia

Čítané: 763

Európan - Elektronický jazykový kaleidoskop - 02/2011

Nové témy, zaujímavé články a množstvo obrazového materiálu ponúkajúceho možnosť lepšie spoznať kultúru krajín, ktorých jazyk študujete. A okrem toho tvorivé práce našich žiakov, ktorí vedia, že tadeto vedie cesta k hlbšiemu poznaniu a pochopeniu súvislostí cudzieho jazyka.

 

Vaši učitelia

Európan - Elektronický jazykový kaleidoskop

Milí žiaci!

 

euTouto cestou sa Vám chceme my, Vaši pedagógovia cudzích jazykov, prihovoriť prostredníctvom nášho časopisu „Európan“ v novej, elektronickej podobe. Európan chce spríjemniť Vaše voľné chvíle, aj keď všetci dobre vieme, že čítanie nie je Vašou obľúbenou činnosťou. Veríme však, že táto nová podoba Európana bude ocenená najmä žiakmi, ktorí majú hlbší záujem o cudzie jazyky. Môžete tu nájsť rôzne články, zaujímavosti, prezentácie, testy, hry..., ktoré Vám neskôr, pri príprave na maturitnú skúšku, môžu byť hodnotným zdrojom informácií. Preto neváhajte a venujte “Európanovi“ aspoň malú chvíľku zo svojho drahocenného času.

S pozdravom Vaši pedagógovia CJ

 Tlač
 Poslať mailom
Čítané: 525
(C) 2024 Stredná odborná škola Trebišov & MP