kniznicainternatziacka knizka
Mapa stránkyHľadajPrihlásenie
03.03.2024, Bohumil(a)

Konzultácie k SOČ - seminár

Dňa 30.10.2007 sa na našej škole uskutočnil seminár pre študentov stredných škôl okresov Michalovce, Sobrance a Trebišov s názvom "Konzultácie k SOČ".

Cieľom konzultácií bolo poskytnúť študentom, ktorí sa rozhodli v školskom roku 2007/2008 zapojiť do súťaže Stredoškolskej odbornej činnosti metodické usmernie a informácie ako postupovať pri písaní prác SOČ. Na stretnutí sa študenti dozvedeli, aká má byť štruktúra práce, ako postupovať pri obhajobe práce a zároveň si vypočuli aj prezentáciu práce minuloročného víťaza celoštátneho kola SOČ. Študenti sa vhodnými otázkami zapájali do diskusie. Konzultácie viedla p. Eva Škripková z CVČ v Košiciach.

Čítané: 788
 Tlač
 Poslať mailom
RNDr. J. Kordischová
(C) 2024 Stredná odborná škola Trebišov & MP