kniznicainternatziacka knizka
Mapa stránkyHľadajPrihlásenie
17.04.2024, Rudolf

Celoslovenský týždeň aktivít

Od 26. – 30. 11. 2007 sa konal „Celoslovenský týždeň aktivít“ na záchranu minerálnych vôd vo vratných obaloch organizovaný Občianskym združením „Priatelia Zeme“ nakoľko sa tieto obaly vytratili z pultov predajní.

Do tejto aktivity sa zapojila aj naša škola, a to konkrétne študenti 3.S triedy, ktorí v priebehu uvedeného týždňa prevádzali:
  • pripravili článok do školského rozhlasu o pripravovanej aktivite a o výhodách vratných obalov
  • ochutnávku a ponuku minerálnych vôd vo vynovených vratných sklených obaloch cez veľkú prestávku vo vestibule školy formou stánku
  • uskutočnili podrobný prieskum - monitoring - predaja minerálnych vôd v trebišovských supermarketoch zameraný na ponuku minerálok v sklených obaloch
  • roznášali propagačné materiály o výhodách vratných fliaš oproti jednorazovým plastovým PET-fľašiam, ako aj materiály o odpadoch a ich potrebnej separácií na uliciach, v obchodoch a na pracoviskách praxe.
O ich aktívnej účasti svedčia aj zábery zachytené na fotografiách. Cieľom tejto akcie bolo zvýšiť environmentálne povedomie študentov školy aj širokej verejnosti o zdravotných výhodách prirodzených obalov na rozdiel od škodlivých, plastových.
RNDr. J. Kordischová
Čítané: 696
 Tlač
 Poslať mailom
(C) 2024 Stredná odborná škola Trebišov & MP