kniznicainternatziacka knizka
Mapa stránkyHľadajPrihlásenie
17.04.2024, Rudolf

Vážení rodičia, milí študenti

ZMENA CIEN (od 1.10.2012)

Dovoľujeme si Vás oboznámiť o možnostiach stravovania v našej školskej jedálni.

 

Podávame celodennú stravu /raňajky desiata, obedy, večere/ pre žiakov ubytovaných v ŠI, úhrada za celodennú stravu = 2,80 EUR. Ostatní žiaci môžu chodiť iba na obed, 1-x do týždňa je možnosť výberu z dvoch hlavných jedál, pri dostatočnom záujme. Cena jedného hlavného jedla je = 1,20 EUR.

 

Prihlásiť sa môžete telefonicky na číslo: 056 / 672 78 29,
alebo osobne u vedúcej ŠJ p. Anny Wilkovej v čase od 700 1500 hod.

 

Čas výdaja

  od do
raňajky 6:45 7:15
obed 12:00 14:30
večera 17:30 18:00

Spôsob výdaja

čipový systém – záloha 2,00 Eur

 

Spôsob prihlásenia / odhlásenia

Odhlásiť respektíve prihlásiť na stravu je možné do 8:00 hod. rannej, osobne alebo telefonicky u vedúcej školskej jedálne. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

 

Diétne jedlá

V školskej jedálni sa môžu v zmysle§ 140 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pripravovať diétne jedlá pre deti a žiakov, u ktorých podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitne stravovanie.

Jedná sa o prípravu troch druhov diét :

  • šetriaca diéta ( pri rôznych chorobách tráviaceho traktu)
  • diabetická diéta ( pri zvýšenej hladine cukru v krvi –pri cukrovke)
  • bezgluténová–bezlepková diéta ( pri poruche vstrebávania lepku v pokrmoch)

 

Žiaci, ktorí majú záujem o niektorú z uvedených diét ohláste sa u ved. školskej jedálne.

 

.: Prílohy :.

Čítané: 171
 Tlač
 Poslať mailom
(C) 2024 Stredná odborná škola Trebišov & MP