kniznicainternatziacka knizka
Mapa stránkyHľadajPrihlásenie
19.01.2022, Drahomíra

BioFar - moderný študijný odbor

ESF OPV
ASFEU KSK

 

 

Začali sme nový projekt


V novembri 2012 naša škola začala realizovať projekt s názvom
BioFar – moderný študijný odbor
v rámci operačného programu Vzdelávanie,
spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu.

 

Cieľom tohto projektu je uskutočniť obsahovú prestavbu  vzdelávania v študijnom odbore biotechnológia a farmakológia, ktorý je  na našej škole zriadený  od školského roku 2008/09. Projekt sleduje tri základné ciele. Pomocou vzdelávania pedagogických zamestnancov sa zvýši ich profesionalita a odborná pripravenosť, čo smeruje k rastu kvality a modernizácie výchovy. Takto vyškolení pedagogickí zamestnanci budú schopní inovovať školské vzdelávacie programy pre študijný odbor biotechnológia a farmakológia. Inovované školské vzdelávacie programy budú vedieť profesionálne implementovať v praxi. Súčasťou projektu je tvorba  učebných pomôcok pre vybrané predmetu študijného odboru, ktoré spolu s využívaním modernej didaktickej techniky pomôžu skvalitniť úroveň edukácie a pripraviť erudovaných  absolventov pre potreby trhu práce.

Mgr. Ingrid Pokrivňáková, manažérka publicity

Čítané: 37
 Tlač
 Poslať mailom
(C) 2022 Stredná odborná škola Trebišov & MP