kniznicainternatziacka knizka
Mapa stránkyHľadajPrihlásenie
17.04.2024, Rudolf

Výsledky našich žiakov v súťažiach v mesiacoch február - apríl 2010

 

alpaus

 

Regionálne a krajské kolo SOČ

V kategórii 01 Problematika voľného času –

Anita Szűčová s prácou Vplyv masmédií na mládež obsadila 1. miesto na regionálnom kole a na krajskom kole 2. miesto. Postupuje do celoštátneho kola.

Konzultant: Mgr. A. Bandoľová, RNDr. J. Kordischová

 

V kategórii 06 Zdravotníctvo –

Lucia Petríková s prácou Život dieťaťa s detskou mozgovou obrnou obsadila 6. miesto.

Konzultant: PhDr. M. Ďurišinová, RNDr. J. Kordischová

 

V kategórii 17 Pedagogika, psychológia, sociológia –

Alexandra Tomková s prácou Diagnóza mentalna retardácia v živote človeka obsadila 1. miesto na regionálnom kole a  na krajskom kole 2. miesto. Postupuje do celoštátneho kola.

Konzultant: PhDr. M. Ďurišinová, RNDr. J. Kordischová

Jana Plavnická s prácou Odmeny a tresty ako motívacia učenia sa obsadila na regionálnom kole 3. miesto.

Konzultant: Mgr. A. Bandoľová, RNDr. J. Kordischová

 

Krajské kolo súťaže Európa v škole – kategória IV – umelecká časť

Anita Tóthová s prácou Čakanie na Godota (maľba) získala 1. miesto a postupuje do celoslovenského kola.

Vedúci učiteľ: Mgr. M. Záhorský

 

Krajské kolo – olympiáda francúzskeho jazyka

Katarína Kováczová obsadila 2. miesto, vedúca učiteľka: PhDr. B. Ňaršanská

 

Okresné kolo – olympiáda anglického jazyka

Dominika Záhorská obsadila 1. miesto, vedúca učiteľka: Mgr. E. Lešková

 

Krajské kolo Ruské slovo

Barbora Černochová – kateg.  próza, obsadila 1. miesto, postup  na ceoslovenské  kolo

Andrea Jendželovská – kategória poézia obsadila 3. miesto, postup na ceoslovenské kolo

Mária Kriváková – kategória ruské ľud. piesne obsadila 3. miesto, postup na celosl. kolo

Vedúci učiteľ: Mgr. T. Gočíková

 

Okresné kolo – Biblická olympiáda

Súťažiace družstvo: Biačková Bernadeta, Mantičová Stanislava, Melníková Dominika, obsadili  3. miesto –  gréckokat. náboženstvo.

Vedúci učiteľ: Mgr. D. Seman

Súťažiace družstvo: Veronika Gregocká, Mária Seilerová, Maťa Melníková, obsadilo 2. miesto – rímskokat. náboženstvo.

Vedúca učiteľka: Mgr. G. Karičková

 

Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo

Jana Durkotová2. miesto v prednese poéz

Vedúca učiteľka: Mgr. M. Kičinková

Lenka Lukáčová – 3. miesto v prednese prózy

Vedúca učiteľka: Mgr. J. Konturová

 

Veľth študentských spoločnosti 2010 – celoslovenská súťaž 

Našu školu v Bratislave dôstojne reprezentovala študentská firma BEAUTY v zložení:     

Viktória Čorosová, Slavomíra Lišivková, Oľga Mazarová, Simona Paľová, Daniela  Tomková.  

Vedúci učitelia: Ing. H. Vargová, Mgr. Z. Perdíková    

 

Žiakom a učiteľom, ktorí ich pripravovali blahoželáme.


Čítané: 318
 Tlač
 Poslať mailom
Mgr. Jana Ščerbová
(C) 2024 Stredná odborná škola Trebišov & MP