kniznicainternatziacka knizka
Mapa stránkyHľadajPrihlásenie
17.04.2024, Rudolf

Veľtrh študentských spoločností

img

Už po štrnástykrát zorganizoval Junior Achievement Slovensko pre študentov Aplikovanej ekonómie veľtrh študentských spoločností, na ktorej mali príležitosť prezentovať svoju činnosť.

Po niekoľkých mesiacoch vzdelávania, práce v študentskej spoločnosti a získavaní praktických skúseností nadišiel čas zúročenia nadobudnutých vedomostí a zručností. Súťaž, do ktorej bolo zaradených 30 účastníkov (150 študentov) sa konala 24. marca 2009 v Dome umenia v Košiciach. Medzi súťažiacimi bola aj študentská spoločnosť PeGe z Trebišova, ktorá vynaložila veľa snahy na príprave Veľtrhu študentských spoločností- príprava stánku, výrobkov a prezentačných materiálov študentskej spoločnosti. Päť študentiek tretieho ročníka študijného odboru učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo zo SOŠ v Trebišove, Dominika Šimková, Anna Kohutová, Marta Bartková, Zuzana Borščová, a Katarína Kovaczová sa stali aspoň na chvíľu skutočnými podnikateľmi a vyskúšali si teóriu v praxi. Študentská spoločnosť PeGe svojimi výrobkami a marketingovou prezentáciou úspešne reprezentovali svoju školu. V kategórii marketingová prezentácia študentskej spoločnosti sa umiestnili na treťom mieste a ich pani profesorka Ing. Helena Vargová získala ocenenie za tvorivý prístup a kvalitnú prácu v programe Aplikovaná ekonómia. Členovia študentskej spoločnosti PeGe pred porotou a verejnosťou prezentovali svoje nápady, ktoré zrealizovali vo forme výrobkov a služieb. Pre mladých ľudí je to zábava, ale čo je najdôležitejšie, skúsenosť a skvelá príprava na budúce zamestnanie. 
Marta Bartková
SOŠ Trebišov
Čítané: 728
 Tlač
 Poslať mailom
(C) 2024 Stredná odborná škola Trebišov & MP