kniznicainternatziacka knizka
Mapa stránkyHľadajPrihlásenie
17.04.2024, Rudolf

Úspechy našich žiakov na súťaži SOČ v šk. roku 2013/2014

SOCSOČ – stredoškolská odborná činnosť - je záujmová činnosť žiakov, ktorej sa žiaci venujú v škole, aj vo svojom voľnom čase, mimo školy. Žiaci riešia ľubovoľné odborné práce samostatne alebo s konzultantom. Výsledok svojej práce obhajujú na školských, obvodných, krajských a celoštátnych kolách.

Dňa 24.03.2014 na SOŠ technickej v Michalovciach sa konalo obvodné kolo SOČ na ktorom sa zúčastnili aj žiaci našej školy v tomto zastúpení:

 

Umiestnenie na obvodnom kole SOČ

Meno a priezvisko Trieda Čí slo a názov súťažného odboru Názov práce
Dávid Ferko IV.B 06 - Zdravotníctvo  a farmakológia „Výroba BIO-mydiel a hodnotenie ich akosti“
Veronika Chromá a Veronika Golierová IV.B 05 – Životné prostredie, geografia, geológia „Hodnotenie vody prírodného recipientu“

Títo žiaci postúpili ďalej do krajského kola SOČ, ktoré sa uskutočnilo 03.04.2014 na SOŠ automobilovej v Košiciach.

 

Umiestnenie na krajskom kole SOČ

Meno a priezvisko Umiestnenie Číslo a  názov súťažného odboru Názov práce
Dávid Ferko 1. miesto 06 - Zdravotníctvo  a farmakológia „Výroba bio-mydiel a hodnotenie ich akosti“
Veronika Chromá a Veronika Golierová 1. miesto 07 – Životné prostredie, geografia, geológia „Hodnotenie vody prírodného recipientu“

 

Študenti IV.B triedy, Dávid Ferko, Veronika Chromá a  Veronika Golierová, ktorí sa umiestnili na 1.mieste v krajskom kole vo svojich súťažných odboroch postupujú do celoštátneho kola SOČ, ktoré sa uskutoční v dňoch 23.-25. apríla 2014 na SOŠ v Starej Ľubovni a budú v súťaži reprezentovať nielen našu školu, ale aj Košický kraj.

 

Súťažiacim blahoželáme a želáme veľa úspechov v celoštátnom kole SOČ.

 

RNDr. J. Kordischová, metodik SOČText na pokračovanie

Čítané: 484
(C) 2024 Stredná odborná škola Trebišov & MP