kniznicainternatziacka knizka
Mapa stránkyHľadajPrihlásenie
17.04.2024, Rudolf

Úspechy našich študentov na súťaži SOČ v šk. roku 2010/2011

diplom

SOČ – stredoškolská odborná činnosť - je záujmová činnosť žiakov, ktorej sa žiaci venujú v škole, aj vo svojom voľnom čase, mimo školy. Žiaci riešia ľubovoľné odborné práce samostatne alebo s konzultantom. Výsledok svojej práce obhajujú na školských, regionálnych, krajských a celoštátnych kolách.

 

 

Aj v tomto školskom roku sa študenti našej školy zapojili do SOČ-ky. Vypracovali práce, v ktorých riešili veľmi zaujímavé problémy z oblasti ochrany zdravia, trávenia voľného času, zo sociológie a psychológie. Víťazi školského kola postúpili do regionálneho kola, ktoré sa uskutočnilo 22.03.2011 na SPŠ strojníckej v Spišskej Novej Vsi.

 

Účasť a umiestnenie v regionálnom kole SOČ

Meno a priezvisko

Trieda

Umiestnenie

Číslo a názov súťažného odboru

Názov práce

Lívia Tížová

IV.S

1. miesto

17- Pedagogika, psychológia, sociológia

Stres v živote žiaka základnej školy

Zuzana Poláková

IV.S

4. miesto

01- Problematika    voľného času

„Rozdiely v hodnotovej orientácií medzi punkovou a hip-hopovou subkultúrou “

Michal Majerník

IV.V

4.miesto

06 - Zdravotníctvo

„Požívanie alkoholu u dievčat“

 

Krajské kolo SOČ sa uskutočnilo 01.04.2011 na SPŠ dopravnej v Košiciach. Obhajoby prác a ich prezentácie boli na odbornej úrovni a vo veľmi silnej konkurencii naša žiačka dosiahla  pekný úspech:

 

Účasť a umiestnenie v krajskom kole SOČ

Meno a priezvisko

Trieda

Umiestnenie

Číslo a názov súťažného odboru

Názov práce

Lenka Lukáčová

IV.S

2. miesto

01- Problematika voľného času

Priateľstvá cez internet

Dana Danková

IV.S

4. miesto

01- Problematika voľného času

„Hodnotová orientácia v adolescencii“

Lívia Tížová

IV.V

4. miesto

17- Pedagogika, psychológia, sociológia

„Stres v živote žiaka základnej školy“

 

Študentka, Lenka Lukáčová, ktorá sa umiestnila na 2.mieste v krajskom kole postupuje do celoštátneho kola SOČ, ktoré sa uskutoční 27.-29. apríla 2011 v Trenčíne a bude reprezentovať nielen našu školu, ale aj Košický kraj.

 

Súťažiacim blahoželáme a želáme veľa úspechov v štúdiu.

 

.: Prílohy :.

Čítané: 475
RNDr. J. Kordischová, metodik SOČ
(C) 2024 Stredná odborná škola Trebišov & MP