kniznicainternatziacka knizka
Mapa stránkyHľadajPrihlásenie
17.04.2024, Rudolf

Úspechy našich študentov na súťaži SOČ v šk. r. 2009/2010

diplomSOČ – stredoškolská odborná činnosť - je záujmová činnosť žiakov, ktorej sa žiaci venujú v škole, aj vo svojom voľnom čase, mimo školy. Žiaci riešia ľubovoľné odborné práce samostatne alebo s konzultantom. Výsledok svojej práce obhajujú na školských, regionálnych, krajských a celoštátnych kolách.

Aj v tomto školskom roku sa študenti našej školy zapojili do SOČ-ky. Vypracovali práce, v ktorých riešili veľmi zaujímavé problémy. Víťazi školského kola postúpili do regionálneho kola, ktoré sa uskutočnilo 22.3.2010 na SOŠ technickej v Michalovciach a získali tieto úspechy:

 

Umiestnenia na regionálnom kole SOČ

Meno a priezvisko

Trieda

Umiestnenie

Číslo a názov
súťažného odboru

Názov práce

Alexandra Tomková

IV.V

1. miesto

17- Pedagogika, psychológia, sociológia

„Diagnóza mentálna retardácia v živote človeka“

Anita Szücsová

IV.S

1. miesto

01- Problematika    voľného času

„Vplyv masmédií na mládež“

Jana Plavnická

III.V

3. miesto

17- Pedagogika, psychológia, sociológia

„Odmeny a tresty ako motivácia učenia sa“

Lucia Petríková

IV.V

4.miesto

06- Zdravotníctvo

„Život dieťaťa s DMO“

 

Tieto žiačky postúpili ďalej do krajského kola SOČ, ktoré sa uskutočnilo 30.3.2010 na SPŠ dopravnej v Košiciach. Obhajoby prác a ich prezentácie boli na vysokej úrovni a vo veľmi silnej konkurencii naše žiačky dosiahli znova  pekné úspechy:

 

Umiestnenie na krajskom kole SOČ

Meno a priezvisko

Trieda

Umiestnenie

Číslo a názov súťažného odboru

Názov práce

Alexandra Tomková

IV.V

2. miesto

17- Pedagogika, psychológia, sociológia

„Diagnóza mentálna retardácia
v živote človeka“

Anita Szücsová

IV.S

2. miesto

01- Problematika voľného času

„Vplyv masmédií na mládež“

 

Študentky, Tomková a Szücsová, ktoré sa umiestnili na 2.miestach v krajskom kole postupujú do celoštátneho kola SOČ, ktoré sa uskutoční v dňoch 28.-30. apríla 2010 v Košiciach a budú reprezentovať nielen našu školu, ale aj košický kraj.

 

Súťažiacim blahoželáme a želáme veľa úspechov na celoštátnom kole SOČ.


 

diplom diplom diplom
diplom diplom

Čítané: 295
 Tlač
 Poslať mailom
RNDr. Jitka Kordischová
(C) 2024 Stredná odborná škola Trebišov & MP