kniznicainternatziacka knizka
Mapa stránkyHľadajPrihlásenie
17.04.2024, Rudolf

Účasť našich žiakov na súťaži SOČ v šk. roku 2011/2012

SOČ – stredoškolská odborná činnosť - je záujmová činnosť žiakov, ktorej sa žiaci venujú v škole, aj vo svojom voľnom čase, mimo školy. Žiaci riešia ľubovoľné odborné práce samostatne alebo s konzultantom. Výsledok svojej práce obhajujú  na školských, regionálnych, krajských a celoštátnych kolách.

 

Víťazi školského kola postúpili do regionálneho kola, ktoré sa uskutočnilo 23.03.2012 na SOŠ technickej v Michalovciach a dosiahli tieto úspechy:

 

Umiestnenie na regionálnom kole SOČ

Meno a priezvisko

Trieda

Umiestnenie

Číslo a názov súťažného odboru

Názov práce

Viktória Kaštélyová

IV.V

3. miesto

17- Pedagogika, psychológia, sociológia

„Mýtus krásy u dospievajúcich dievčat“

Katarína Štefanková

IV.S

3. miesto

01- Problematika    voľného času

„Vplyv internetu na mládež“

Peter Varjassy

IV.S

certifikát

17- Pedagogika, psychológia, sociológia

„Záškoláctvo – problém dnešných škôl“

Jana Hrehová

IV.S

certifikát

06- Zdravotníctvo

„Poruchy príjmu potravy u adolescentov“

Títo žiaci postúpili ďalej do krajského kola SOČ, ktoré sa uskutočnilo 04.04.2012 na SPŠ automobilovej v Košiciach.

 

Umiestnenie na krajskom kole SOČ

Meno a priezvisko

Trieda

Umiestnenie

Číslo a názov súťažného odboru

Názov práce

Veronika Virbová

IV.B

2. miesto

03- Chémia, potravinárstvo

„Kontrola kvality mlieka z mliečneho automatu“

Viktória Kaštélyová

IV.V

certifikát

17- Pedagogika, psychológia, sociológia

„Mýtus krásy u dospievajúcich dievčat“

Katarína Štefanková

IV.S

certifikát

01- Problematika    voľného času

„Vplyv internetu na mládež“

Peter Varjassy

IV.S

certifikát

17- Pedagogika, psychológia, sociológia

„Záškoláctvo – problém dnešných škôl“

Jana Hrehová

IV.S

certifikát

06- Zdravotníctvo

„Poruchy príjmu potravy u adolescentov“

 

Študentka, Veronika Virbová, ktorá sa umiestnila na 2.mieste v krajskom kole postupuje do celoštátneho kola SOČ, ktoré sa uskutoční v dňoch 25.-27. apríla 2012 v Piešťanoch a bude reprezentovať nielen našu školu, ale aj Košický kraj.

 

Súťažiacim blahoželáme a želáme veľa úspechov v ďalšej tvorivej práci.

RNDr. J. Kordischová, metodik SOČ
(C) 2024 Stredná odborná škola Trebišov & MP