kniznicainternatziacka knizka
Mapa stránkyHľadajPrihlásenie
17.04.2024, Rudolf

Týždeň vedy a techniky 2013 - prezentácia odborov

Týždeň vedy a techniky

prezentácia modernej techniky žiakmi odborov
biotechnológia a farmakológia, kozmetička a vizážistka
 

img

 

V dňoch 11. - 15. novembra 2013 sa v priestoroch našej školy opäť uskutočnila akcia „Týždeň vedy a techniky“. Organizovali sa rôzne sprievodné aktivity, ako prednášky, diskusie a praktické ukážky zamerané na využitie modernej techniky v daných odboroch. Ich cieľom bolo stimulovať záujem mladých ľudí o vedu a techniku, zdôrazniť význam techniky pre spoločenský pokrok a moderné vyučovanie.

 

V rámci tohto týždňa, a to v utorok, dňa 12.11.2013, aj žiačky tretieho ročníka študijného odboru kozmetička a vizážistka, prezentovali praktické ukážky obsluhy moderných kozmetických prístrojov, ktoré sa využívajú v profesionálnej praxi. Žiakom a učiteľom našej školy predviedli kozmetické ošetrenia tváre s využitím ultrazvuku, ozonizéra a biolampy, pričom poukázali na význam a blahodarné účinky týchto prístrojov na pokožku. Súčasťou prezentácie bola aj odborná prednáška na tému ,,multifunkčné a monofunkčné prístroje“ so zameraním ošetrenia tváre i celého tela. Študentkám, ktoré sa svojou aktivitou a zručnosťou  podieľali na tejto aktivite, ĎAKUJEME.
 

 

Aj žiaci II.B triedy, študijného odboru biotechnológia a  farmakológia, v rámci „Týždňa vedy a techniky“ predviedli svoje doteraz nadobudnuté zručnosti a schopnosti zaujímavou formou.

 

Svojim spolužiakom z nižšieho ročníka a učiteľom našej školy ukázali v chemicko – biologickom laboratóriu zaujímavé experimenty z chémie a  bilógie spojené s prezentáciou  využitia  moderných  IKT vo vyučovaní týchto predmetov.
Žiakom II.B triedy ďakujeme.
 

Článok, foto: Mgr. Drahoslava Mocinecová
RNDr. Natália Göblová, Mgr. Eva Rešetárová

Čítané: 536
 Poslať mailom
(C) 2024 Stredná odborná škola Trebišov & MP