kniznicainternatziacka knizka
Mapa stránkyHľadajPrihlásenie
17.04.2024, Rudolf

Študentská spoločnosť Kočaje v Bratislave

LogoŠtudentská spoločnosť Kočaje, ktorá pôsobí na strednej odbornej škole Komenského 12 v Trebišove sa v mesiaci marec zúčastnila veľtrhu študentských spoločností v Bratislave.

Čo je to študentská spoločnosť?

fotoŠtudentská spoločnosť je náročná, ale aj najzaujímavejšia časť programu Aplikovaná ekonómia. Študenti sa stávajú na chvíľu podnikateľmi a majú možnosť vyskúšať si teóriu v praxi. Žiadna študentská spoločnosť nie je rovnaká. Veľtrhy vytvárajú konkurenčné prostredie pre študentské spoločnosti, čo znamená pre tímy príležitosť prezentovať celoročnú prácu študentskej spoločnosti, svoje výrobky a služby, predávať svoje produkty a tak si zvýšiť zisk spoločnosti, ale aj stretnúť sa s ďalšími študentskými spoločnosťami.

 

Kočaje

Študentskú spoločnosť Kočaje ste mohli vidieť na našej škole už oveľa skôr. Táto spoločnosť je tvorená piatimi členmi a počas veľkých prestávok každý druhý týždeň ponúkala svoje výrobky na hlavnej chodbe.

,,Mohli ste si zakúpiť darčekové predmety, perníky a mnoho iného“ – hovorí viceprezidentka ľudských zdrojov, Veronika Golierová. Do Bratislavy sme sa však prišli predstaviť s našimi najhlavnejšími výrobkami, domácimi mydlami, bombami do kúpeľa a organizáciou exkurzií a školských výletov.

 

Prezident SR Ivan Gašparovič

Prezident slovenskej republiky taktiež potvrdil účasť na veľtrhu.

Prezident SR navštívil jednotlivé segmenty veľtrhu, na ktorom sa prezentujú výsledky aktivít Junior Achievement Slovensko. Ocenil prezentáciu stredoškolských podnikateľských projektov slovami:  
foto„Som veľmi rád, že cez tieto projekty sa mladí študenti naučia také poznatky, ktoré neskôr využijú aj na vyšších stupňoch škôl – na vysokých školách a univerzitách. To, že simulujú fungovanie reálnej firmy ich aj lepšie pripraví do skutočného pracovného podnikateľského prostredia.“

S prezidentom sa osobne stretla aj spoločnosť Kočaje.  ,,Pán Gašparovič prejavil vysoký záujem o naše výrobky a sme veľmi radi, že sme si s ním mohli podať ruku“- spomínajú viceprezidentka financií Veronika Chromá a viceprezident marketingu Dávid Ferko.  Video zachytávajúce návštevu je k zhliadnutiu na webovej stránke www.prezident.sk/?video-archiv .

 

video 1 video 2 video 3

 

 

Víťazné kategórie

Na veľtrhu sa pri vyhodnocovaní kládol dôraz na rôzne časti samotných spoločností. Odborná porota sa sústredila na tímovú prácu, na ich výrobky, zisky, plány a pod.

Študentská spoločnosť Kočaje bola v najvyššej kategórii úspešná a vyhrala 3. miesto. Spoločnosť Kočaje má teda tretí najlepší podnikateľský plán na celom Slovensku. ,,Je to pre nás obrovský úspech, nakoľko nemáme žiadneho sponzora.“ Tvrdí viceprezidentka výroby Michaela Nagyová.

 

Milé prekvapenie

fotoPo krátkom čase, kedy sa „výlet“ do Bratislavy stával pomaly minulosťou, prekvapil nás telefonát od Lindy Sombatiovej, programovej manažérky aplikovanej ekonómie,  ktorá nás informovala o ocenení „TOP tím Aplikovanej ekonómie“.

Ocenenie TOP tím Aplikovanej ekonómie – je ocenením Tvorivosti, Odvahy a Podnikavosti študentov zapojených do vzdelávacieho programu Aplikovaná ekonómia.

Junior Achievement Slovensko toto ocenenie udeľuje každoročne študentskej spoločnosti na základe výsledkov jej celoročnej práce, účasti a umiestnení na národných aj medzinárodných súťažiach, tvorivého a inovatívneho prístupu pri riadení spoločnosti.

Odovzdanie ocenenia sa uskutoční 16. apríla 2013 v Hotel Crowne Plaza Bratislava.

 

foto

 

Naša práca týmto úspechom samozrejme nekončí a pokračuje vo výrobe domácich mydiel a bômb do kúpeľa až do konca školského roka. Dúfame, že budú v našich stopách pokračovať mladší žiaci a povedú študentskú spoločnosť k ďalším významným úspechom.

 

Autor: Dávid Ferko

Čítané: 780
 Poslať mailom
(C) 2024 Stredná odborná škola Trebišov & MP