kniznicainternatziacka knizka
Mapa stránkyHľadajPrihlásenie
19.01.2022, Drahomíra

Šport - jún 2013

  1. Plavecký kurz - Sárospatak
  2. Kurz na ochranu života a zdravia - Sárospatak a Trebišov

 

Plavecký kurz - Sárospatak

V dňoch 20.-24.5.2013 sa na termálnom kúpalisku v Sárospataku a na mestkej plavárni v Sátoraljaújhely uskutočnil plavecký kurz pre triedy 1.P a 1.G.Vedúcou kurzu bola Mgr. Silvia Kniežová, inštruktormi Mgr. Michal Krajňak, Mgr. Michal Ivanišin a Alžbeta Taššová. Žiačky si podľa zaradenia do družstiev osvojovali a zdokonaľovali svoje zručností plaveckých spôsobov prsia a kraul a taktiež štartový skok a obrátky.

 

Kurz na ochranu života a zdravia - Sárospatak a Trebišov

V dňoch 11.-13.6.2013 sa uskutočnil pre triedy 3.A, 3.B, a 3.S kurz na ochranu života a zdravia. 31 žiakov absolvovalo kurz internátnou formou v Sárospataku v kempe Tengerszem, kde inštruktormi boli Mgr. Michal Krajňak, Mgr. Mária Vagaská a inštruktorkou a zároveň zdravotníčkou bola PhDr. Bc. Martina Ďurišinová. Ubytovanie bolo v chatkách, doprava bola zabezpečená autobusom. Žiaci sa zdokonalili v zdravotníckej príprave, topografii, streleckej príprave, turistike, pobytu a pohybu v prírode a osvojili si aj poznatky a zručností z iných predmetov.V mimo vyučovacom čase  sa venovali športovým činnostiam ako plávanie, volejbal, futbal. V záverečnom športovo-brannom preteku zvíťazila dvojica Andrej Vida a Dávid Battyányi. V tom istom termíne 30 žiakov 3.A, 3.B, 3.S a 3.K absolvovalo kurz s dennou dochádzkou v Trebišove. Vedúcimi boli Mgr. Michal Ivanišin a Mgr. Ján Čverčko, inštruktorkami Mgr. Eva Rešetárová a Mgr. Mária Tirpáková.

Čítané: 720
Mgr. Michal Krajňak
(C) 2022 Stredná odborná škola Trebišov & MP