kniznicainternatziacka knizka
Mapa stránkyHľadajPrihlásenie
19.01.2022, Drahomíra

Kurz na ochranu života a zdravia

V dňoch 28.5.-1.6.2012 sa pre žiakov 3.P a 3.G triedy v počte 40 ( z toho  chlapci) uskutočnil kurz na ochranu života a zdravia v Tatranskej Lomnici v hoteli Morava. Inštruktormi boli: Mgr. Michal Krajňak, Ing. Marek Záhorský, Mgr. Helena Košarová a zároveň aj zdravotníčkou bola PhDr. Bc. Martina Ďurišinová. Doprava bola zabezpečená  autobusom.

Žiaci si teoretické vedomosti a praktické zručnosti k ochrane svojho života a života iných osvojovali a zdokonaľovali prostredníctvom zdravotníckej prípravy, topografie, turistiky technických činností,  riešením mimoriadnych udalostí a aj z iných predmetov. V záverečnom preteku zvíťazila dvojica: Marek Ferenčík a Mária Seilerová.

Pri pobyte a pohybe v prírode absolvovali trasy:  Štrbské Pleso – Popradské pleso, Biela voda – Zelené pleso, Štrbské Pleso -  Chata pod Soliskom s využitím lanovky Solisko a Štrbské Pleso – Vodopád Skok.

V mimovyučovacom  programe  nechýbali  spoločenské hry , diskotéka a návšteva mesta Poprad.

Čítané: 619
 Tlač
 Poslať mailom
Mgr. Michal Krajňak
(C) 2022 Stredná odborná škola Trebišov & MP