kniznicainternatziacka knizka
Mapa stránkyHľadajPrihlásenie
19.01.2022, Drahomíra

Kurz na ochranu života a zdravia

V dňoch 24.9.-28.9.2012 sa pre žiakov 3.P a 3.G triedy v počte 34 uskutočnil kurz na ochranu života a zdravia v Tatranskej Lomnici v penzióne Volga. Inštruktormi boli Mgr. Michal Krajňak, Mgr. Ján Čverčko, PhDr. Ľudmila Borošová a zároveň aj zdravotníčkou bola PhDr. Bc. Martina Ďurišinová. Doprava bola zabezpečená autobusom.

Žiaci si teoretické vedomosti a praktické zručnosti k ochrane svojho života a života iných osvojovali a zdokonaľovali prostredníctvom zdravotníckej prípravy, topografie, turistiky, technických činnosti, riešením mimoriadnych situácií a aj z iných predmetov. V záverečnom preteku zvíťazila dvojica: Eva Apeltauerová a Mária Micáková.

Pri pobyte a pohybe v prírode absolvovali trasy: Štrbské Pleso - Popradské pleso, Biela voda - Zelené pleso, Štrbské Pleso - okolo plesa a okolie a Štrbské Plreso - Vodopád Skok.

V mimovyučovacom rograme nechýbali spoločenské hry, návšteva mesta Poprad a návšteva Aquaparku Poprad. Kurz prebehol za príjemného a teplého počasia.

Čítané: 646
 Tlač
 Poslať mailom
Mgr. Michal Krajňak
(C) 2022 Stredná odborná škola Trebišov & MP