kniznicainternatziacka knizka
Mapa stránkyHľadajPrihlásenie
18.05.2024, Viola

Školenie - Európska integrácia na slovenských školách

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre organizuje v termíne
30.8. – 31.8.2012 so začiatkom o 8:30

v rámci projektu „Európska integrácia na slovenských školách“ vzdelávací workshop

Politiky EÚ

v priestoroch Strednej odbornej školy Komenského 12 v Trebišove.  

Projekt je určený predovšetkým pedagógom základných a stredných škôl ako aj organizáciám pracujúcim s deťmi a mládežou.
V rámci projektu získate  aj publikáciu a interaktívne CD s materiálmi, ktoré Vám pomôžu pri výuke.

Účasť na worksshope je bezplatná.


Ďalšie informácie získate na http://www.fesrr.uniag.sk/euvskole/,
kde je aj registrácia účastníka.
Nahlásiť účastníka môžete aj na tel. číslo: 056/6681310 alebo 0918075426.

Cieľom vzdelávacieho workshopu je priblížiť a naučiť pedagógov, ako môžu zvýšiť svoje vedomosti a zručnosti o EÚ a ako predstaviť základné fakty, informácie, výhody a problémy kiúčových politík EÚ náučnou formou i formou hier a interakcie študentom základných a stredných škôl. Vzdelávací workshop je koncipovaný tak, aby dodal kľúčové fakty a aktuálne informácie o EÚ a jej politikách, načrtol praktické úlohy ako aj témy pre prácu v skupinách na základe skúseností a zážitkového učenia mládeže v škole ako aj doma. Na základe skutočnosti, že Slovensko bude predsedať Rade EÚ v r. 2016, je nevyhnutné zvýšiť veimi nízku úroveň znalostí o EÚ medzi mládežou a študentmi škôl.

 

Program

1. DEŇ WORKSHOPU
08:30 - 09:30 Registrácia účastníkov

09:30 - 10.00 Privítanie účastníkov, okrúhly stôl (predstavenie projektu a obsahu workshopu)
10:00 - 12.30 Prezentácia hlavného zahraničného lektora k téme politiky EÚ
12:30 - 13:30 Obedňajšia prestávka
13:30 - 16.00 Diskusia a interaktívne vzdelávanie k otázkam a výstupom prezentácie (EU integrácia na slovenských školách)
16:00 - 16:30 Diskusia


2. DEŇ WORKSHOPU
09:00 - 11:00 Prezentácia politiky EÚ - základné fakty a poznatky a ich využitie vo vyučovaní - 1. blok
11:00 - 11.30 Diskusia
11:30 - 12:30 Obedňajšia prestávka
12:30 - 16.00 Prezentácia politiky EÚ - základné fakty a poznatky a ich využitie vo vyučovaní - 2. blok
16:00 - 16:30 Diskusia a záver

 

BENEFITY PRE ÚČASTNÍKOV

Každý účastník získa:

  • Kľúčové vedomosti a zručnosti v problematike EÚ a integrácie vrátane vzájomnej výmeny pedagogických s kúsenosti.
  • Knihu a interaktívne CD obsahujúce učebné texty, obrázky, schémy, prípadové štúdie a hry pre interaktívne a zážitkové vzdelávanie.
  • Ďalšie knižné a tlačové publikácie poskytnuté Zastúpením EK na Slovensku.

 

 

Čítané: 462
(C) 2024 Stredná odborná škola Trebišov & MP