kniznicainternatziacka knizka
Mapa stránkyHľadajPrihlásenie
17.04.2024, Rudolf

Š T R A J K - 13.09.2012

OZNAM
Pre rodičov žiakov SOŠ v Trebišove, Komenského 12

Oznamujeme rodičom, že  všetci zamestnanci SOŠ školy v Trebišove sa rozhodli zapojiť do

jednodňového výstražného
ŠTRAJKU
zamestnancov školstva,
ktorý bol vyhlásený na deň
13. septembra 2012
Dôvodom štrajku

Je nenaplnenie požiadaviek v návrhu rozpočtu verejnej správy v kapitole školstva na rok 2013.

 

Cieľom štrajku

Je obhajovať oprávnené záujmy a práva zamestnancov škôl a školských zariadení v SR, aby sa zlepšila zlá sociálno-ekonomická situácia a pracovné podmienky.

 

ŽIADAME:

  • posilniť štátny rozpočet SR na roky 2013 - 2015 v kapitole školstva a systémovo zvyšovať výšku finančných zdrojov na školstvo tak,   aby podiel z HDP bol do konca tohto volebného obdobia porovnateľný  so štátmi EÚ,
  • zvýšiť mzdové ohodnotenie pedagogických, nepedagogických a odborných zamestnancov školstva, aby bol zabezpečený rast ich reálnych platov, 
  • upraviť systém odmeňovania zamestnancov v školstve tak,   aby platy pedagogických a odborných zamestnancov boli na úrovni 1,2 až 2,0 - násobku priemerného platu v národnom hospodárstve.
Čítané: 699
(C) 2024 Stredná odborná škola Trebišov & MP