kniznicainternatziacka knizka
Mapa stránkyHľadajPrihlásenie
17.04.2024, Rudolf

Pozvánka na Týždeň vedy a techniky a Deň otvorených dverí

V dňoch 7. – 14. novembra 2011 sa uskutoční v priestoroch  našej školy
Týždeň vedy a techniky spojený s Týždňom otvorených dverí.

Náplňou jednotlivých dní v týždni budú prednášky, diskusie a praktické ukážky s odborníkmi z praxe a 9. 11.2011 (streda) Deň otvorených dverí. Všetci, korí máte záujem o uvedené aktivity ste u nás vítaní. Zvlášť chceme pozvať výchovných poradcov, rodičov a žiakov základných škôl.

Aktivity v projekte  „Týždeň vedy“ na SOŠ v Trebišove smerujeme na zvýraznenie využitia výdobytkov vedy, výskumu, vývoja a vzdelania vo výrobe, školskej praxi a v každodennom živote. Zároveň je to aj príležitosť na zvyšovanie povedomia našich študentov o význame vzdelania, vedy a výskumu ako reálnej sily dynamizujúcej rozvoj celej spoločnosti.

 

Trebišov, 30.9.2011

RNDr. Juraj Seiler

riaditeľ  školy

.: Prílohy :.

(C) 2024 Stredná odborná škola Trebišov & MP