kniznicainternatziacka knizka
Mapa stránkyHľadajPrihlásenie
17.04.2024, Rudolf

OZNAMY 2015 / 08

 

1.

Žiadame zákonných zástupcov žiakov,
aby neuhrádzali do 31.8.2015 poplatky za ubytovanie na školskom internáte
a poplatky za stravu v školskej jedálni, z dôvodu zmeny čísel bankových účtov.
Nové čísla bankových účtov budú oznámené začiatkom septembra.

 

2.

Riaditeľstvo SOŠ Komenského 12 v Trebišove týmto oznamuje,
že pomaturitné štúdium v odbore Sociálno - výchovný pracovník a špeciálna pedagogika
sa v školskom roku 2015/2016 neotvára z dôvodu nízkeho počtu prihlásených záujemcov o štúdium.

 

3.
Pracovisko Viničky prešlo od 1.8.2015 pod správu
Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku Kukučínova 23, Košice.

 

(C) 2024 Stredná odborná škola Trebišov & MP