kniznicainternatziacka knizka
Mapa stránkyHľadajPrihlásenie
17.04.2024, Rudolf

OZNAM - pre 2. roč. PMK

O Z N A M 

pre žiakov druhého ročníka pomaturitného kvalifikačného štúdia

 

Plánovaný plavecký kurz sa uskutoční v dňoch 24. 25.  a 26. októbra 2011 vo Vojenskej zotavovni  na Zemplínskej Šírave stredisko Kamenec. Finančné náklady na pobyt sú následovné:

 

Ubytovanie

10 eur na osobu a noc   x  2
Celodenná strava 9 eur  na osobu  x  2    obed - 4 eura
Vstup na bazén 7 eur na osobu a celý kurz – 15 hodín
Manipulačný poplatok   
1 euro
Spolu 50 eur

 

Poplatok je potrebné uhradiť vo štvrtok 20. októbra na sekretariáte vedenia školy resp. pred nástupom na kurz priamo na zariadení vedúcemu kurzu Mgr. Ivanišinovi. Absolvovanie kurzu je podmienkou na získanie maturity v danom študijnom odbore.

 

Mgr. Marián Kudrík

ZRŠ pre prax a PMKŠ

Čítané: 626
(C) 2024 Stredná odborná škola Trebišov & MP