kniznicainternatziacka knizka
Mapa stránkyHľadajPrihlásenie
17.04.2024, Rudolf

OZNAM - poplatok za ubytovanie

Oznamujeme všetkým ubytovaným žiakom, aby poplatok za ubytovanie na školskom internáte poukazovali na bankový účet v ČSOB:

č. účtu: 4022217321/7500 resp.
IBAN: SK19 7500 0000 0040 2221 7321
mesačný poplatok: 17,00 €
VS: (MM/RRRR – označenie mesiaca a roku, ktorého sa platba týka)
do správy pre prijímateľa/adresáta: uviesť meno a priezvisko ubytovaného žiaka a č. izby

 

spôsob platby:
• cez internetbanking
• vložením priamo na účet v banke
• poštovým poukazom

(C) 2024 Stredná odborná škola Trebišov & MP