kniznicainternatziacka knizka
Mapa stránkyHľadajPrihlásenie
17.04.2024, Rudolf

LIGA PROTI RAKOVINE (WORKSHOP 2014)

img

V dňoch od 10.10.2014-12.10.2014 sa žiačky 3.B Veronika Šantová a Viktória Ujvariová s pani profesorkou Göblovou  zúčastnili jesenného workshopu v Starom Smokovci v Tatrách . Workshop organizovala Liga proti rakovine pre študentov a vyučujúcich onkologickej výchovy.

Prvý deň –piatok, sa v kongresovej sále konalo privítanie, predstavenie tém a programu workshopu. Potom  formou prezentácií predstavili prítomné školy z celého Slovenska svoju činnosť v rámci onkologickej výchovy.
Druhý deň - sobotu , sa od rána konali odborné vstupy prednášajúcich a hostí na témy:
- "Prvá gynekologická prehliadka a prevencia proti rakovine krčka maternice "
- "Prístup slovenských žien k problematike rakoviny krčka maternice"
- "Alkoholizmus a ženy "
- "Oblasti dopadu onkologického ochorenia na človeka a rehabilitácia onkologického pacienta "
V popoludňajších hodinách boli outdoorové aktivity (súťažné úlohy vo forme kvízu z tém prednášok ) a výlet na Hrebienok .
Posledný deň po raňajkách sa konalo vyhodnotenie súťaže a ukončenie workshopu .
Nakoniec sme sa všetci plní nových vedomostí a zážitkov vrátili domov .
Workshop bol súčasťou a začiatkom " Týždňa boja proti rakovine" (11.10. – 19.10.2014). Vyvrcholením je "Deň jabĺk", ktorý sa tento rok uskutoční v piatok  17.10.2014.

(C) 2024 Stredná odborná škola Trebišov & MP