kniznicainternatziacka knizka
Mapa stránkyHľadajPrihlásenie
17.04.2024, Rudolf

Exkurzia v Spaľovni odpadov v Kokšov-Bakši

Spalovna

Dňa 31. januára 2013 sa žiaci IV.B triedy zúčastnili exkurzie do Spaľovne odpadov neďaleko Košíc. Začiatok exkurzie nebol najlepší, nakoľko pred dedinou Slanec sme z dôvodu silnej poľadovice odstáli na ceste autobusom 50 minút pre neprejazdnosť premávky. Po uvoľnení premávky policajtmi, sme pokračovali v ceste našej exkurzie.

Do cieľa sme došli so 45 min. meškaním, čím sa náš program exkurzie primerane skrátil. V uvedenej Spaľovni Kokšov-Bakša je zriadené Centrum environmentálnej výchovy, ktoré ponúka projekt vzdelávania detí a mládeže v oblasti ochrany životného prostredia zamerané na vzdelávacie programy určené pre deti od materských, cez základné až po stredné školy.

Prednášajúcou bol žiakom predložený vzdelávací program o odpadoch, ktorý im pomohol  lepšie pochopiť, ako odpady neúmerne zaťažujú prírodu, na čo slúžia zberné dvory a čo je to recyklácia a aký významný vplyv má na životné prostredie.

Po prezentácii o nakladaní s odpadmi sa žiaci zahrali ako deti, predviedli hravé súťaženie medzi sebou a boli odmenení reklamnými darčekmi spoločnosti KOSIT. Súťažnými úlohami si prakticky vyskúšali triedenie farebných odpadov a uvedomili si, aký dôležitý je separovaný zber.

Po skončení hier sme z Centra environmentálnej výchovy vyšli do priľahlých prevádzok Spaľovne odpadov v areáli KOSIT a.s. v Kokšov – Bakši a žiaci si prezreli, ako sa nakladá s odpadmi rôzneho pôvodu.

Cesta späť do školy bola už bez problémov a žiaci boli bohatší o hravé zážitky a skúsenosti.

Text a fotografie:

RNDr. J. Kordischová

Ing. H. Vargová

Čítané: 638
 Tlač
 Poslať mailom
(C) 2024 Stredná odborná škola Trebišov & MP