kniznicainternatziacka knizka
Mapa stránkyHľadajPrihlásenie
17.04.2024, Rudolf

Deň otvorených dverí

Srdečne pozývame žiakov 9. ročníka ZŠ,  rodičov  a učiteľov ZŠ
od 22. – 26. novembra 2010

 

na TÝŽDEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

alebo na  Deň otvorených dverí,

 

ktorý sa uskutoční dňa 25. novembra 2010 od 9,00 – 13,00 hod. v priestoroch Strednej odbornej školy, Komenského 12, Trebišov.

V týždni otvorených dverí môžete našu školu navštíviť, ktorýkoľvek deň v týždni v čase od 8.00 – 13.00 hod.

 

Program Týždňa otvorených dverí aj Dňa otvorených dverí je zameraný na podrobnejšie poskytnutie informácií o možnostiach štúdia na našej škole vo všetkých študijných odboroch pre žiakov končiacich základnú školu a na pomaturitnom štúdiu.

Počas Týždňa aj Dňa otvorených dverí si môžu návštevníci prezrieť odborné učebne, nazrieť na otvorené hodiny a zúčastniť sa besedy s vedením školy, učiteľmi a žiakmi školy.

Veríme, že dni otvorených dverí naplnia očakávania na oboch stranách a budú prínosom pre všetkých zainteresovaných.

Čas návštevy môžete dohodnúť telefonicky, faxom alebo e-mailom.

 

V šk. roku 2011/2012 SOŠ v Trebišove  ponúka možnosť štvorročného štúdia v štyroch študijných odboroch denného štúdia.

 

1.   Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

 • plánovaný počet prijatých žiakov: 45 žiakov – 2 triedy
 • profilové predmety: talentová skúška z jazykovej, hudobnej, výtvarnej a telesnej výchovy

 

2.   Sociálno-výchovný pracovník

 • plánovaný počet prijatých žiakov: 30 žiakov – 1 trieda
 • bez prijímacej skúšky 
 •  

3.   Kozmetička a vizážistka

 • plánovaný počet prijatých žiakov: 15 žiakov – 1 trieda
 • bez prijímacej skúšky

 

4.   Biotechnológia a farmakológia

 • plánovaný počet prijatých žiakov: 30 žiakov –1 trieda
 • bez prijímacej skúšky

 

V štádiu schvaľovania do siete našej školy sú pre školský rok 2011/2012 ďalšie študijné odbory. Sú to:

 1. Animátor voľného času
 2. Služby v cestovnom ruchu
 3. Propagačná grafika

 

Definitívne kritériá  prijímacieho pokračovania schváli pedagogická rada najneskôr do 15. 1 2011 pre talentové skúšky a do 15.3.2011 pre ostatné študijné odbory. Je veľká pravdepodobnosť, že uchádzačov prijmeme bez prijímacích skúšok na  št. odbor sociálno-výchovný pracovník, kozmetička a vizážistka a biotechnológia a farmakológia. Poradie prijatých žiakov bude stanovené na základe výsledkov monitoru 9, priemeru žiakov na ZŠ a výsledkov v súťažiach organizovaných MŠ SR. Na študijnom odbore učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo  žiaci za výborný prospech získajú stanovený počet bodov, ale talentovú skúšku musí vykonať každý uchádzač.

 

Na SOŠ  možno  študovať aj  na pomaturitnom štúdiu a to:

 

1. dvojročné diaľkové špecializačné štúdium – špeciálna pedagogika

 • plánovaný počet prijatých uchádzačov: 15 žiakov – 1 konzultačná skupina,
 • podmienkou pre prijatie je úspešné ukončenie  SOŠ učiteľstvo maturitnou skúškou,
 • prijímacie skúšky z pedagogika, psychológia, biológia.

 

2. diaľkové dvojročné kvalifikačné štúdium učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

 • plánovaný počet prijatých uchádzačov: 15 žiakov - 1 konzultačná skupina,
 • podmienkou pre prijatie je úspešné ukončenie strednej školy maturitnou skúškou,
 • prijímacia skúšky: talentová skúška.

 

RNDr. Juraj Seiler

riaditeľ školy

(C) 2024 Stredná odborná škola Trebišov & MP