kniznicainternatziacka knizka
Mapa stránkyHľadajPrihlásenie
17.04.2024, Rudolf

Deň jablka 2012

den jablka 2012 Tak ako každý rok, aj tohto školského roku sme pod vedením Peer aktivistov na našej škole a v meste Trebišov organizovali Deň jablka. Tohto roku bol zameraný na prevenciu proti rakovine prsníkov, krčka maternice a rakovine hrubého čreva. Úroda jabĺk bola veľmi dobrá, takže sme nemali problém zaobstarať pekné jablká pre žiakov školy. Jablká pre okoloidúcich v meste Trebišov zabezpečila MUDr. A. Malá z Onkologickej ambulancie v Trebišove.

 

 

Aktívna práca na škole spočívala v tom, že sme pripravili nástenku vo vestibule školy a prezentácie pre žiakov I. a II. Ročníkov. Prezentácie obsahovali cenné informácie o prevencií proti rakovine, zdravom stravovaní, blahodarnom účinku jabĺk na náš metabolizmus.  Prezentácie boli spojené s hravými aktivitami na úrovni rovesníkov, ktoré sa niesli pod heslom, “ Predíďme chorobe spoločne.“ Počas besied boli žiakom prezentované aj niektoré fakty, ako napr., že ženy fajčiarky vykazujú dvakrát vyšší výskyt rakoviny krčka maternice ako nefajčiarky. V závere besedy žiaci spontánne hodnotili prezentáciu a besedu a  odniesli si so sebou letáky s cennými informáciami. Odmenou im  boli aj čerstvé jablká, na ktorých si všetci žiaci pochutili. 

Občania v meste reagovali veľmi prekvapene, ale po vysvetlení našej misie sa veľmi ochotne ponúkli jablkom a zobrali si aj ponúkaný leták.

Peer aktivisti

Čítané: 903
 Tlač
 Poslať mailom
(C) 2024 Stredná odborná škola Trebišov & MP