kniznicainternatziacka knizka
Mapa stránkyHľadajPrihlásenie
17.04.2024, Rudolf

Deň boja proti hladu - 16. október

V roku 1947 v Quebecu, vyhlásila Svetová Zdravotnícka Organizácia (WHO) 16.október za Medzinárodný deň výživy a boja proti hladu.

 

Medzinárodné Hnutie Červeného kríža a Červeného polmesiaca, ako svetová humanitárna organizácia, je v mnohých prípadoch iniciátorom dlhodobých programov s cieľom zmierniť utrpenie hladujúcich.

 

Pre mnohých z nás sa problematika hladu, hladovania spája s krajinami tretieho sveta. Avšak musíme si uvedomiť, že hlad a chudoba sú iba dôsledkom a týkajú sa aj tých oblastí sveta, kde vzrastá nezamestnanosť, kde je čoraz viac a viac sociálne odkázaných rodín. Uvedená situácia je charakteristická aj pre Slovensko.

Sociálna odkázanosť rodiny sa priamo týka aj detí, pretože z rôznych dôvodov nemajú zabezpečenú adekvátnu stravu. Avšak hovoriť o problematike hladujúcich školopovinných detí, hladujúcich starých ľudí v našich končinách nie je bežné.

Myslíte si, že na Slovensku dôchodcovia konzumujú to, čo ich rokmi vyčerpané telo naozaj potrebuje? A čo deti? Myslíte si, že v triedach základných a stredných škôl nie sú deti, dospievajúci mladí ľudia, ktorí sa skrývajú a „nikdy nie sú hladní?“ Musíme si uvedomiť, že hladovanie sa objavuje v dôsledku rôznych sociálnych javov a nie podľa zemepisnej šírky. 

 

Aj naša škola sa v spolupráci so Slovenským Červeným krížom v Trebišove zapojila do tejto kampane. Dňa 18.10.2010 v čase od 9,00 do 13,00 hod. v súvislosti s kampaňou „Deň boja proti hladu“ študentky Juhásová (4.P) a Baňacká (4.G) predávali  v Zariadení opatrovateľskej služby "DOM SČK - Prameň nádeje" na ul. Hviezdoslavovej v Trebišove chlieb a pekárenské výrobky za symbolickú cenu.

 

Vyzbierané finančné prostriedky budú použité pre ženy a deti – obete domáceho násilia, ktoré sú odkázané na pomoc iných. Touto kampaňou sa snažíme vplývať na spoluúčasť občanov aktívne pomáhať druhým v ich nešťastí.

Do kampane Dňa boja proti hladu sú zapojené pekárne nášho regiónu, ktoré sponzorstvom prispeli pekárenskými výrobkami (chlieb, pečivo) ako aj výrobne cestovín, ktoré taktiež prispeli svojimi výrobkami.

Touto kampaňou sa Slovenský Červený kríž pridáva k organizáciám, ktoré podporujú Európsky rok boja proti chudobe 2010, vyhlásený Európskou komisiou, na podnet rozmáhajúcej sa chudobe v európskych krajinách. Na akcii dňa 18.10.2010 sa vyzbieralo 221,- €. Finančné prostriedky budú použité na sociálne aktivity SČK v Trebišove.

Čítané: 495
 Tlač
 Poslať mailom
(C) 2024 Stredná odborná škola Trebišov & MP