kniznicainternatziacka knizka
Mapa stránkyHľadajPrihlásenie
17.04.2024, Rudolf

Charitatívna odpadová šarkaniáda

Naša škola sa zapojila do environmentálnej kreatívnej a charitatívnej úlohy projektu Recyklohry  pod názvom:

sar

Charitatívna odpadová šarkaniáda

Zadanie úlohy bolo nasledovné:

„Vytvorte z odpadových materiálov šarkana. Pri návrhu a výbere odpadových materiálov  nezabúdajte, že šarkan musí vo vetre lietať, takže zvoľte na tvorbu šarkana ľahké materiály. Ako bude šarkan vyzerať je len na Vás - musia však byť na ňom zreteľne vidieť charakteristické znaky niektorého zo štátov, kam UNICEF „Školy v krabici“ posiela (Mali, Niger, Sierra Leone, Angola, Rwanda, Zimbabwe, Mozambik, Etiópia, Madagaskar) a pripravte o vybranom štáte prezentáciu.“

Aby žiaci získali lepší pocit zo zadanej úlohy, mali možnosť sa prostredníctvom tejto úlohy zapojiť do projektu UNICEFu pod názvom – „Škola v krabici“. Projekt podporuje vzdelávanie detí z chudobných krajín v Afrike formou základných učebných a školských pomôcok pre 40 detí. Zapojením škôl do tejto úlohy sa spoločne podarí vyzbierať peniaze a zabezpečiť tak prístup k vzdelávaniu pre čo najviac detí.

Do tejto úlohy sa zapojili žiačky 3.G triedy, odbor učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo, pod vedením p. prof. Mgr. Kontúrovej.

Žiačky:  Kristína Behunčíková, Karin Dziaková, Nikola Jacíková, Dominika Jakubocová, Viktória Majorošová, Beáta Perková, Diana Sováková, Miriam Svatová, Vladimíra Śimková

Študentky vyrobili šarkana a použili naň odpadový materiál. Podmienkou bolo, aby na vytvorenom šarkanovi bolo zreteľne vidieť charakteristické znaky niektorého zo štátov, kam UNICEF posiela peniaze na školské pomôcky. Študentky si zvolili štát Madagaskar, ktorého farby použili na chvost šarkana /foto/ a vytvorili aj zaujímavú prezentáciu o danej krajine /príloha/.

Použitý odpadový materiál na výrobu šarkana:

PET fľaše, staré magnetofónové pásky, kartóny, novinový papier, drôt, staré CD,

Pomocný materiál:  lepidlo, farby, špagát,

Obdobie jesene je aj púšťanie šarkanov, preto študentky 3.G triedy, vytvorením šarkana pre úlohy projektu Recyklohry urobili tak dobrý skutok pre deti v Afrike.

 

RNDr. J Kordischová  /koordinátor projektu/

Mgr. Jana Kontúrová  /výtvarné techniky/

žiačky 3. G triedy   /tvorba a foto/

Čítané: 745
(C) 2024 Stredná odborná škola Trebišov & MP