kniznicainternatziacka knizka
Mapa stránkyHľadajPrihlásenie
17.04.2024, Rudolf

Červené stužky

AIDS alebo syndróm získanej imunitnej nedostatočnosti je infekčná choroba ľudí vírusového typu. Sú známe dva hlavné typy vírusov, označené HIV-1 a HIV-2. Genetická výbava týchto dvoch typov je približne v 60 percentách zhodná. Celosvetovo je najbežnejší HIV-1, HIV-2 je častejší najmä v západnej Afrike. Od nákazy k vzniku plne rozvinutého ochorenia AIDS obvykle uplynie niekoľko rokov (priemerne 10,5). Za 3-8 týždňov po infekcii dochádza u cca 50% infikovaných k príznakom akútnej HIV infekcie, obvykle v podobe chrípky. Tie spontánne miznú a nasleduje dlhé obdobie bez príznakov, keď však dochádza k zmenám v imunitnom systéme. Tie vedú napríklad k kvasinkovej infekcii úst, vonkajších genitálií a pošvy, k zápalom vaječníkov a k celkovým príznakom, ako je únava, hnačky, chudnutie a horúčky. AIDS je pozvoľne sa vyvíjajúca choroba, ktorá sa prejavuje celkovými príznakmi, ako sú strata telesnej hmotnosti, zväčšenie lymfatických uzlín a potenie. Vírus HIV sa prenáša pohlavným stykom alebo krvou.

Červené stužky sú symbolom Svetového dňa boja proti AIDS (1.December) a názov celoslovenskej kampane boja proti AIDS . Kampaň sa uskutočňuje pod odbornou garanciou viacerých odborných pracovísk na Slovensku i v zahraničí.

Do III. ročníka celoslovenskej kampane „Červené stužky“, sa uvedenými aktivitami zapojili aj študenti našej školy. Žiačky 1.P triedy pripravili do celoslovenskej výtvarnej súťaže pohľadnice na tému „Červené stužky“. Aj keď sa neumiestnili na prvých troch miestach, za ich ochotu a námahu im patrí poďakovanie. Na škole bola pripravená nástenka a plagáty s touto tematikou.

Kampaň vyvrcholila 1.12.2009 – Deň boja proti AIDS. Tento deň peer aktivisti rozdávali všetkým žiakom a učiteľom školy pripravené červené stužky – symbol boja proti AIDS. Študentky 2.B triedy a tretích ročníkov pripravili pre žiakov 1. ročníkov na úrovní rovesníkov besedy o chorobe AIDS, jej pôvodcoch a hlavne ochrane. Mladších študentov táto tematika veľmi zaujala a aktívne sa zapájali do diskusie.

Barbora Černochová – 3.G trieda

Čítané: 864
 Tlač
 Poslať mailom
(C) 2024 Stredná odborná škola Trebišov & MP