kniznicainternatziacka knizka
Mapa stránkyHľadajPrihlásenie
17.04.2024, Rudolf

Celoslovenský týždeň environmentálnych aktivít

Od 30.11.2009 do 4.12.2009 sa konal „Celoslovenský týždeň environmentálnych aktivít“ organizovaný Občianskym združením „Priatelia Zeme“. Do tejto aktivity sa zapojila aj naša škola a to konkrétne študenti 2.B a 3.S triedy, ktorí v priebehu uvedeného týždňa prevádzali tieto aktivity:
  • pripravili nástenku oodpadoch a pripravovaných aktivitách
  • v uliciach Trebišova zadávali anketu, ktorou zisťovali mienku obyvateľov mesta o reklamných letákoch, ktorými sa zapĺňajú poštové schránky a rozdávali lepiace štítky o nevhadzovaní týchto letákoch
  •  reláciu do školského rozhlasu o pripravovanej aktivite týždňa, o separácií odpadov a o výhodách sklených vratných fliaš
  • uskutočnili podrobný prieskum – monitoring predaja minerálnych vôd v trebišovských potravinách a supermarketoch zameraný na ponuku minerálok v sklených (vratných) fliaš
  • roznášali propagačné materiály o výhodách sklených vratných fliaš oproti jednorazovým plastovým PET-fľašiam, a aj materiály o odpadoch a ich potrebnej separácií na uliciach, v obchodoch a na pracoviskách praxe
  • vybraná dvojica žiačok viedla besedu v niekoľkých triedach o potrebe separácií odpadov v domácnostiach, o divokých skládkach a ich negatívnom vplyve na naše životné prostredie, doplnené prezentáciou

O realizácií týchto environmentálnych aktivít svedčia aj zábery zachytené fotoaparátom.

Čítané: 272
 Tlač
 Poslať mailom
(C) 2024 Stredná odborná škola Trebišov & MP