kniznicainternatziacka knizka
Mapa stránkyHľadajPrihlásenie
17.04.2024, Rudolf

Biotechnológia a farmakológia - ako postupovať pri podávaní prihlášky

 
Ako postupovať pri podávaní prihlášky
na nový študijný odbor 28406 biotechnológia a farmakológia
 
Podávanie prihlášok na stredné školy je už v takmer v poslednej etape. Ako je to s novým študijným odborom na našej škole – biotechnológia a farmakológia, o ktorú sme žiadali MŠ SR v skrátenom legislatívnom konaní?
 
V školskom roku 2008/09 otvárame 1. ročník ako elokovanú triedu Strednej odbornej školy potravinárskej, Južná trieda 48, Košice. Vyučovanie tejto triedy bude prebiehať na našej škole. Pre školský rok 2009/2010 bude zaradený do siete v riadnom legislatívnom konaní.
 
To znamená, že prihlášku pre školský rok 2008/2009 pre študijný odbor biotechnológia a farmakológia rodič a škola vypíše na adresu Stredná odborná škola potravinárska, Južná trieda 48, Košice a zašle ju v obálke na adresu našej školy t.j. Združená stredná škola, Komenského 12, 075 01 Trebišov. Vyučovanie sa bude realizovať na našej škole.
 
RNDr. Juraj Seiler
riaditeľ školy
Súvisiace články: Nový študijný odbor
Čítané: 368
 Tlač
 Poslať mailom
(C) 2024 Stredná odborná škola Trebišov & MP