kniznicainternatziacka knizka
Mapa stránkyHľadajPrihlásenie
17.04.2024, Rudolf

Biela pastelka

bp

Dňa 24. septembra 2014 sa na celom Slovensku a aj v našom meste uskutočnil 13. ročník zbierky „Biela pastelka“.

Verejnú zbierku Biela pastelka organizuje od roku 2002 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Táto organizácia poskytuje svoje služby pre ľudí so zrakovým postihnutím v každom kraji.

Aj   my, žiačky   2.B triedy   SOŠ v Trebišove,   členky protidrogového   krúžku   pod vedením pani prof. Mgr. V. Švecovej, sme sa aktívne zapojili do tejto zbierky. Do ulíc nášho mesta sme sa vybrali hneď ráno. Zo školy sme odchádzali označení bielymi tričkami s logom bielej pastelky, veľkým modelom bielej pastelky a letákmi. Tri skupiny dievčat s číselne označenými pokladničkami sme plní očakávania vyrazili medzi ľudí. Pri prechádzke mestom sme stretávali ľudí, ktorí na zbierku reagovali rôzne. Väčšina bola ochotná prispieť finančnou čiastkou. Ich reakcia bola pozitívna, pretože venovali peniaze na správnu vec. Ochotných ľudí sme odmenili letákom a spinkou v tvare bielej pastelky. Jej pripnutím vyjadrili svoju podporu nevidiacim a slabozrakým.

Nevyhli sme sa však aj negatívnym reakciám, ktoré boli komentované nezamestnanosťou, nízkymi platmi, atď.

Po ukončení zbierky sme všetci spolu spočítali peniaze a zaslali ich na účet Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Vyzbierali sme spolu 100,64 eur.

Všetkým, ktorí boli ochotní prispieť finančnou čiastkou srdečne ďakujeme. Veríme, že aj vďaka vašim  príspevkom pomôžeme nevidiacim a slabozrakým zlepšiť ich samostatný život.

 

Biela pastelka je zbierka, ktorá pomáha nevidiacim vrátiť sa do života.

 

žiačky 2.B triedy
protidrogový krúžok

(C) 2024 Stredná odborná škola Trebišov & MP