kniznicainternatziacka knizka
Mapa stránkyHľadajPrihlásenie
17.04.2024, Rudolf

49. ročník Chemickej olympiády

V dňoch 24. až 27. marca 2013 sa v Inštitúte pre verejnú správu v Bratislave, zišli najlepší chemici stredných odborných škôl a gymnázií na celoštátnom kole 49. ročníka Chemickej olympiády, ktorá sa konala pod záštitou IUVENTY - Slovenského inštitútu mládeže a Slovenskej komisie chemickej olympiády. Organizátorom bola tiež Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, ktorá poskytla svoje priestory a materiál pri riešení praktickej časti úloh chemickej olympiády.

Chemická olympiáda je po matematickej a fyzikálnej olympiáde treťou najstaršou predmetovou súťažou a každoročne sa do nej zapája viac ako 6000 žiakov z celého Slovenska. Jej cieľom je rozširovať, prehlbovať a upevňovať vedomosti a zručnosti žiakov v oblasti chémie, prispievať k vyhľadávaniu talentovaných žiakov a „vedcov“, a motivovať ich pri voľbe povolania k orientácii na chemické odbory.

 

Každoročne sa do Chemickej olympiády zapájajú aj naši študenti, ktorí na olympiáde z chémie dosahujú veľmi dobré výsledky. V tomto ročníku nás na celoštátnom kole reprezentoval Richard Budjač, študent tretieho ročníka štúdijného odboru biotechnológia a farmakológia, ktorého pripravovala RNDr. Natália Göblová. Príprava spočívala v riešení štúdijného –domáceho kola a následne riešenie školského kola, ktoré rozhodlo o postupe na Celoštátne kolo.

 

V kategórií A – gymnáziá, sa zúčastnilo Chemickej olympiády 24 riešiteľov a v kategórii EF – ostatné stredné školy, sa zúčastnilo 22 najlepších riešiteľov z celého Slovenska. Súťaž pozostávala z dvoch častí – teoretickej a praktickej. V teoretickej časti súťažiaci museli preukázať svoje vedomosti z anorganickej, fyzikálnej, organickej, analytickej a biochémie, v kategórii E aj z technologických výpočtov.

 

V praktickej časti  realizovali práce z analytickej  a organickej chémie, tento ročník bol zameraný na organickú syntézu látok. 

 

Trojdňové zápolenie študentov v Bratislave bolo ukončené  slávnostným vyhlásením výsledkov. Náš študent Richard Budjač obsadil 19. miesto v kategórii EF.

 

Najlepší súťažiaci z celoštátneho kola chemickej olympiády sa zúčastnia na Medzinárodnej chemickej olympiáde v Moskve a na Grand Prix Chimique v Záhrebe.

Čítané: 589
(C) 2024 Stredná odborná škola Trebišov & MP