kniznicainternatziacka knizka
Mapa stránkyHľadajPrihlásenie
23.09.2023, Zdenka

22. marec – Svetový deň vody

voda

Pri príležitosti Svetového dňa vody – 22. marca sme my, žiaci III. B triedy, členovia environmentálneho krúžku spolu s našou triednou profesorkou RNDr: Jitkou Kordischovou zorganizovali niekoľko aktivít. Uvedomujúc si dôležité miesto „vody“ v našom živote, sme si pripomenuli jej potrebu a význam. Stačilo nám pár pohárov a džbánov, pitná voda a milý úsmev. Trochu netradične, ale zato so správnym úmyslom, sme žiakov a profesorov privítali počas jednej z prestávok na našej chodbe. Veľa z nich sa rado zastavilo na dúšok zdravého nápoja. Našou odmenou bol ich spokojný úsmev na tvári ...

 

Realizovali sme na škole nasledovné aktivity:

 

  1. Ponuku čerstvej vody podľa hesla: „Pijem čerstvú vodu, nápoj z vodovodu“ vo vestibule školy
  2. Príspevok do školského rozhlasu o význame vody pre život
  3. Riešenie environmentálnych didaktických hier žiakmi o vode na internete: testy, pexeso, puzzle a pod. aj žiakmi 1. ročníka
  4. Vykonanie laboratórneho vyšetrenia prinesených vzoriek vody z individuálnych zdrojov pitnej vody v školskom chemickom laboratóriu na stanovenie chloridov pod vedením prof. Mgr. Valérii Švecovej
  5. V dňoch 23.-24. marca 2011 žiaci 1. – 3. ročníka študijného odboru biotechnológia a farmakológia absolvovali exkurziu v laboratóriu Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti (VVS) v Trebišove. Východoslovenská vodárenská spoločnosť denne zásobuje pitnou vodou takmer milión obyvateľov .Zabezpečuje dodávku vody, zásobovanie pitnou vodou, odkanalizovanie vody, čistenie odpadových vôd. Svoju činnosť podriaďuje ochrane životného prostredia. Na exkurzii sa študenti dozvedeli nové metódy z oblasti dezinfekcie, kalibrácie, znečistenia a tvrdosti vody, aká má byť metodika práce pri rozbore vzoriek vody, ako postupovať pri práci s rôznymi látkami a roztokmi. Žiaci boli oboznámení s rôznymi pomôckami pri práci v laboratóriu, ale aj s bezpečnosťou práce v laboratóriu.

 

Cieľom exkurzie bolo poskytnúť študentom odboru biotechnológia a farmakológia nové a rozšírenejšie informácie o uplatnení a náplni práce vo svojom odbore najmä práce v laboratóriách, ktoré sú zamerané presne na činnosti vo vodárenskej spoločnosti.

 

Čítané: 955
 Tlač
 Poslať mailom
(C) 2023 Stredná odborná škola Trebišov & MP