kniznicainternatziacka knizka
Mapa stránkyHľadajPrihlásenie
17.04.2024, Rudolf

12. apríl 2013 - Deň narcisov

narcisDňa 12. apríla 2013 sa uskutočnil v poradí už 17. ročník Dňa narcisov. Deň narcisov je jedinou verejnoprospešnou finančnou zbierkou Ligy proti rakovine. V uliciach miest a obcí Slovenska prebieha len jeden deň v roku.

Nedostatok finančných prostriedkov každodenne sťažuje situáciu pacientov trpiacich rakovinou, ako aj odborníkov a lekárov, snažiacim sa týmto ľuďom pomôcť. Stalo sa už tradíciou, že aj my, študenti našej školy sa snažíme pomôcť a aktívne sa zapájame do tejto zbierky. Aj v tomto roku sme vytvorili 5 skupín a vyrazili do ulíc mesta Trebišov.

Naša skupinka dievčat stála vo vchode známeho obchodného reťazca. Spočiatku sme mali zmiešané pocity, ako budú ľudia reagovať, či ich vhodne oslovíme a pod. Po niekoľkých minútach stres opadol a my sme bez problémov oslovovali prichádzajúcich ľudí. Reakcia ľudí bola rôzna. Ponúkali sme žltý narcis – kvet symbolizujúci samotnú zbierku, ale i morálnu pomoc a spolupatričnosť s tými, ktorí s ochorením bojujú.

Stretli sme sa aj s takými ľuďmi, ktorí neveriacky a s pochybnosťami na  nás pozerali a aj napriek tomu, že sme boli výrazne označení žltými narcismi, žiadali od nás povolenie na konanie zbierky. Príspevok bol dobrovoľný. Medzi občanmi Trebišova sa našlo veľa ochotných ľudí, ktorí radi prispeli aj nemalou čiastkou.

Na záver sa chcem poďakovať v mene tých, ktorí si sami pomôcť nedokážu. Len spoločnými silami môžeme dokázať to, čo je pre jednotlivca nemožné.

Študentky II.BK triedy

.: Prílohy :.

Čítané: 747
 Poslať mailom
(C) 2024 Stredná odborná škola Trebišov & MP